יעילות כלכלית במשרד הכלכלה והתעשייה

מיסוד הליך לבחינת האפקטיביות הכלכלית של תכניות באחריות משרד הכלכלה והתעשייה

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קובעת למסד את מדידת האפקטיביות הכלכלית של תוכניות באחריות משרד הכלכלה. לצורך כך, הוחלט לבנות תהליכי עבודה, לקבוע אמות מידה לבחירת התכניות אשר ייבחנו ודרכים לאיסוף והנגשה של נתונים לצורך מדידה ומחקר של האפקטיביות. האחריות לניהול הליך הבחינה תרוכז במשרד הכלכלה והתעשייה על ידי נציג המשרד בפורום האסטרטגי המקצועי הבכיר ותוצג עד סוף שנת 2016.

מה קורה עם זה?

נכון ליוני 2017, החלטת הממשלה נמצאת בתהליכי יישום מתקדמים. משרד הכלכלה מיסד את מערכת כלים ותהליכים שתשמש את הליך הבחינה ונמצא בהליך בחירת ההחלטות ששיושמו. חלקים מתהליך העבודה כבר הוצגו לצוות לניהול אסטרטגיה, והצגה נוספת צפויה ברבעון השני של שנת 2017.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הצגת תכנית העבודה לצוות לניהול אסטרטגיה עד תם 2016.
מרכיב ההחלטה
התכנית תוצג רק ברבעון השני של שנת 2017, חלקים ממנה כבר גובשו והוצגו.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
קביעת מתודולוגיה מקצועית.
מרכיב ההחלטה
משרד הכלכלה גיבש מתודולוגיה לבחינת אפקטיביות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מיסוד אמות מידה מקצועיות.
מרכיב ההחלטה
ביולי 2016 נכתב מסמך עקרונות הכולל את הסטנדרטים המקצועיים והנחיות לאיסוף נתונים.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים