יישום תוכנית תקצוב לטובת הקהילה הגאה

על בסיס הסכם שנחתם בין אגף התקציבים במשרד האוצר לארגוני הקהילה בישראל מיום 15/09/2016

מה הוחלט?

תוכנית ראשונה מסוגה שנועדה להטיב עם הקהילה הגאה נחתמה בספטמבר 2016, וכללה העברה של כ-10 מיליון שקל למשרדי הממשלה בתקציב 2017-2018 לצורכי הקהילה הגאה. בין השאר, התוכנית כללה הגדלת תקציב משרד הרווחה המוקדש לקהילה הגאה בכ-1.5 מיליון שקל עבור מכרזים לפעילות של הקהילה הגאה, קבוצות תמיכה ומסגרות חירום. כמו כן סוכם כי 5 מיליון שקל יועברו למשרד החינוך לצורך פרויקט הסברה בבתי הספר, בנוסף יועבר סיוע לתאי סטודנטים מהקהילה הגאה במוסדות להשכלה הגבוהה.

 

הדו"ח נכתב על ידי שיר וורובל, תחקירנית בפרויקט המוניטור, בהנחיית נועה רוזנפלד, מנהלת תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח

מה קורה עם זה?

נכון לאוקטובר 2017 הועברו 1.5 מיליון שקל למשרד הרווחה, ו-5 מיליון שקל למשרד החינוך. כן ניתן סיוע תקציבי לתאים גאים במוסדות ההשכלה הגבוהה. בין הסעיפים שלא יושמו עדיין: מימון בדיקה שתאפשר תרומות דם של הקהילה הגאה; תמיכה תקציבית להרחבת פעילות והגדלת מספר גרעיני הקהילה הגאה; עדכון שאלון המפקד השנתי של הלמ"ס כך שיכלול את הקהילה הגאה.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
העברה תקציבית של 1.5 מיליון ש"ח למשרד הרווחה
מרכיב ההחלטה
1.5 מיליון ש"ח הועברו למשרד הרווחה, לשימוש הרשויות המקומיות
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
העברה תקציבית של 5 מיליון ש"ח למשרד החינוך
מרכיב ההחלטה
נפתחה תקנה במשרד החינוך בבסיס התקציב על סך 1.5 מיליון ש"ח, ובנוסף הועברו 3.5 מיליון ש"ח לפעילות חינוכית נוספת
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תמיכה במיצוי זכויות הורים מהקהילה הגאה ברשות המסים
מרכיב ההחלטה
החלה מינואר 2017, במסגרת תוכנית "נטו משפחה" שונה אופן מתן נקודת הזיכוי וכיום גברים ונשים מקבלים ניקוד זהה עבור ילדים עד גיל 5. מודגש כי נקודות הזכות הושוו לשנים 2017-2018 בלבד
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
עדכון שאלון המפקד השנתי של הלמ"ס כך שיכלול את הקהילה הגאה
מרכיב ההחלטה
לא זומנו נציגים מהקהילה הגאה לניסוח השאלון לשנת 2017, וזאת על אף שנציגי האגודה למען הלהט"ב ביקשו להשתתף בדיונים
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
תמיכה תקציבית עבור שנת שירות להט"ב
מרכיב ההחלטה
לא קיימת תוכנית ייעודית להרחבת פעילות והגדלת מספר גרעיני הקהילה הגאה
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
תמיכה תקציבית לתאים גאים במוסדות השכלה גבוהה
מרכיב ההחלטה
ניתן סיוע תקציבי לתאים גאים במוסדות ההשכלה הגבוהה השונים החל משנת הלימודים תשע"ז במסגרת פרויקט פר"ח
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תמיכה במיצוי זכויות הקהילה הגאה בביטוח לאומי
מרכיב ההחלטה
נעשתה הדרכה של מנהלי עובדים בסניף בתל אביב בנוגע לזכויות הקהילה הגאה. נבחן האם נדרשות הדרכות נוספות
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
שינוי הגדרת תפקיד הממונה על מניעת הטרדות מיניות
מרכיב ההחלטה
הורחב תפקידו של האחראי על הטרדות מיניות כך שהוא כולל גם אחריות בנושא אפליה על בסיס נטייה מינית
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הגדלת מכסת התקנים של הוועדה לשינוי מין
מרכיב ההחלטה
נוסף תקן אחד של מזכירה רפואית לתגבור עבודת הוועדה לשינוי מין
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מימון בדיקה שתאפשר תרומות דם של הקהילה הגאה
מרכיב ההחלטה
בדיקות NAT מתוקצבות (ללא קשר להסכם)
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
העלאת קמפיין הסברה למניעת אפליה כלפי חברי הקהילה הגאה
מרכיב ההחלטה
התקציב לטובת הקמפיין הועבר. הקמפיין נמצא בתהליכי עבודה ונעשה בשיתוף פעולה מלא עם ארגוני הקהילה
סטטוס היישום
יושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים