יישוב מחדש של מפוני עמונה ועופרה

הקמת אתר מגורים זמני לתושבי עמונה ותשעת המבנים בעופרה וסיוע לתושבים

מה הוחלט?

בעקבות פסיקת בג"ץ לפינוי והריסת מאחז עמונה, ותשעה מבנים ממאחז עופרה, התקבלה החלטה זו, שעסקה בהקמת מגורים זמניים במהירות האפשרית לשימושם של התושבים שהתגוררו דרך קבע במבנים המפונים. ההחלטה כוללת שכירת חדרי אירוח, הקמת מוסדות חינוך זמניים, תקצוב פעילות קהילתית ובהמשך סיוע לתושבים בהתארגנות, התבססות ושיקום חייהם לתקופה של עד חודש וחצי בה יוקמו התשתיות ליישוב הזמני.

מה קורה עם זה?

נכון ליוני 2018, ההחלטה יושמה באופן מלא. 

לאחר הפינוי, התקבלו שתי החלטות ממשלה נוספות: החלטת ממשלה מס' 2583- הקמת יישוב למפוני עמונה במועצה האזורית מטה בנימין מיום 30.03.2017, והחלטת ממשלה מס' 3015- הקמת יישוב ואתר מגורים זמני למפוני עמונה במועצה האזורית מטה בנימין מיום 03.09.2017. במסגרת ההחלטות הללו קבעה הממשלה להקים למפוני עמונה יישוב קבע חדש, בשם עמיחי. טקס חניכת היישוב החדש עמיחי, התרחש ב-26.03.18, היישוב הוקם במרחב עמק שילה, המועצה האזורית מטה בנימין.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הצבת מבנים יבילים באתר המגורים הזמני בעופרה.
מרכיב ההחלטה
הוצבו מבנים יבילים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקצאת כספי סיוע נוספים למועצה האזורית מטה בנימין.
מרכיב ההחלטה
משרד הביטחון העביר 3.5 מלש"ח לחדרי אכלוס, חינוך ופעילות קהילתית. משרד הפנים העביר 40 מלש"ח לצור סיוע חד פעמי, ועוד 15 מלש"ח לצורך סיוע למועצה במימון הוצאות מיוחדות למימון ההחלטה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
גיבוש הכללים, התבחינים ולוחות הזמנים על פיהם יינתן הסיוע במסגרת התקציב האמור.
מרכיב ההחלטה
הכללים, התבחינים ולוחות הזמנים גובשו. ונבחן מתן פטור לרשות המקומית להתקשרויות לביצוע ההחלטה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
החלטה 2853 קבעה לקדם פעולות להקמת יישוב הקבע: 1. הכנת עבודת מטה לתכנון היישוב 2. הצעת מקום מדוייק להקמתו (לאחר בחינת היבטים שונים) 3. לקבל התייחסות כלכלית תקציבית ממשרד האוצר. 4. לקדם את תכנית המתאר ולהביאה לאישור מוסדות התכנון 5. לפעול לפיתוח והקמת יישוב הקבע 6. להקים מתחם מגורים זמניים 7. לדווח לוועדת השרים לענייני ביטחון על סיום עבודת המטה ובחינת ההיבטים.
מרכיב ההחלטה
טקס חניכת היישוב החדש עמיחי התרחש ב-26.3.18.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
החלטה 3015 קבעה לפעול להעמדת תקציב למועצה האזורית בנימין לצורך הקמת יישוב הקבע.
מרכיב ההחלטה
אושרה תכנית יו"ש/252/1 עמיחי, הועברו 55 מלש"ח למשרד הפנים - להקמת יישוב ומתחם מגורים זמני, ו- 5 מלש"ח למשרד הביטחון לשכירת מבנים זמניים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
החלטה 3015 קבעה לפעול לביצוע והשלמת כלל העבודות הנדרשות להקמת היישוב ומתחם המגורים הזמני. בהתאם לתכנית ביצוע על בסיס תקציבי שהוקצה בהחלטה.
מרכיב ההחלטה
אושר יישוב הקבע עמיחי אשר נחנך ב- 26.3.18.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים