ייצוג הולם לערבים בשירות המדינה

יישום החלטות הממשלה מ-2007 ו-2009 לייצוג הולם עבור האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית בשירות המדינה

מה הוחלט?

הממשלה ה-31, בראשות אהוד אולמרט, קיבלה שתי החלטות שעסקו בקידום ייצוג הולם של ערבים בשירות המדינה: החלטה 2579 מיום 11.11.2007 והחלטה 4436 מיום 25.01.2009. בין השאר קבעו ההחלטות מגנונים אופרטיבים שמטרתם להסיר את החסמים בפני קידום אוכלוסיות אלה, עד להשגת יעד שלפיו 10% מעובדי המדינה יהיו ערבים עד תום שנת 2012.
ההחלטה שהתקבלה ב–2009 עוסקת, בין היתר, במתן סיוע בשכר דירה והחזר הוצאות נסיעה לעובדים המתגוררים הרחק ממקום עבודתם, הגדלת מספר המשרות המיועדות לבני מיעוטים, הקצאת משרות חדשות לסטודנטים, קיצור הזמן הנדרש לאיוש משרה והכנת תוכנית להנגשת המידע. עוד נקבע כי יש להכין תוכנית חניכה לעובדים החדשים, ולהקים מאגר של בוחנים ערבים, שישתלבו כחברים בוועדות הבוחנים במכרזי כוח אדם.

 

דו"ח המעקב נכתב על ידי סהר אלימלך ונועה דביר, תחקירניות בפרויקט המוניטור, ובהנחיית נועה רוזנפלד, מנהלת תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח, רחלי אדרי, מנכ"לית "מעש", ואיה בן עמוס ועדי שטיין מנהלות מחלקת מדיניות ביוזמות קרן אברהם.

מה קורה עם זה?

היעד שלפיו 10% מעובדי המדינה יהיו בני מיעוטים הושג במלואו רק באמצע שנת 2016, וזאת על אף שנקבע כי הוא יושג עד סוף שנת 2012.
החלטת הממשלה קבעה גם כי עד סוף 2012  כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך יגבשו בתיאום עם נציבות שירות המדינה תכנית עבודה לחמש שנים לקידום הייצוג ההולם של הערבים. זה לא קרה. בנוסף, הנציבות כלל אינה מדווחת באופן סדיר לוועדת השרים לענייני המגזר הערבי, והוועדה הזאת לא התכנסה בשנת 2016. גם הצוות הבין-משרדי להסרת חסמים העומדים בפני שילוב האוכלוסייה הערבית בשירות המדינה אינו מתכנס מ-2015.
עוד נמצא כי לא נאסף מידע מספק שיאפשר לבחון את יעילות הביצוע ומימוש ההחלטה, ויקדם את היכולת לגבש מדיניות חדשה בנוגע לקידום עובדים מהמגזר הערבי בשירות המדינה.

לנתונים עדכניים לייצוג הולם בשירות המדינה לשנת 2017, לחץ כאן.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקמת הצוות הבין-משרדי
מרכיב ההחלטה
הוקם "הצוות הבין-משרדי להסרת חסמים העומדים בפני שילוב האוכלוסייה הערבית בשירות המדינה" והמלצותיו אומצו בהחלטת ממשלה 4436.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
סיוע בשכר דירה והחזר הוצאות נסיעה לעובדים שיעבירו את מקום מגוריהם בשל עבודה בשירות המדינה
מרכיב ההחלטה
התקציב אושר אך אין מעקב אחר ניצולו ובחינת האפקטיביות הסיוע
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
על כל משרה שתאויש על ידי בני האוכלוסייה הערבית תוקצה משרה חדשה נוספת
מרכיב ההחלטה
עד לשנת 2012 נוספו משרות מעבר לתקן. התמריץ בוטל בשל קיצוץ ומאז שליש מהמשרות הקיימות מיועדות לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, אך אין תוספת של משרות כתמריץ לאיוש.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הקצאה של 37.5 משרות סטודנט בכל שנה
מרכיב ההחלטה
נכון לשנת 2015 עובדים 161 סטודנטים ערבים בשירות המדינה והם מהווים 5.6% מכלל העובדים במשרות סטודנט. מאז שנת 2012 לא "צובעת" הנציבות משרות סטודנטים לאוכלוסייה הערבית.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
תכנית להגברת נגישות המידע על המשרות הפנויות וקיצור הזמן הדרוש לשם איוש משרות חדשות
מרכיב ההחלטה
עד שנת 2014 פעלה הנציבות לפרסום המכרזים בערבית באמצעות התקשרות עם עמותת "קו משווה" ובאתר אינטרנט ייעודי שאינו פעיל. לעניין קיצור הזמן הדרוש לאיוש משרות, נעשים מאמצים כללים בנושא אך לא מאמצים הנוגעים באופן פרטני באוכלוסייה הערבית.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
מתכונת חניכה משרדית - קורס בנושא הכרת מבנה שירות המדינה ומידע כללי על המשרד.
מרכיב ההחלטה
קיים בשירות המדינה עבור כלל העובדים החדשים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
שילוב נציגים ערבים כחברי ועדת בוחנים במכרזים למשרות בשירות המדינה.
מרכיב ההחלטה
הוקם מאגר המונה 200 עובדים. הנציבות אינה מחייבת מינוי ערבים באופן קבוע לוועדות המכרזים והאיתור השונות בשל חסרונם של עובדים ערבים בדרגים הנדרשים למינוי כזה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הנציבות תדווח לוועדת השרים לענייני המגזר הערבי על ההתקדמות ביישום ההחלטה כל חצי שנה. מנכ"ל של משרד שלא עומד ביעדים יוזמן לוועדה.
מרכיב ההחלטה
הועדה בקושי מתכנסת. לא התכנסה כלל בשנת 2016.
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים