ייעול מערכת המשפט

ייעול ההליך השיפוטי בבתי המשפט

מה הוחלט?

החלטת הממשלה עברה במסגרת התוכנית הכלכלית של הממשלה לשנת 2013-2014. ההחלטה מבטאת את הצורך ביצירת כלים משופרים לרשות המשפט לייעול העבודה בהליך המשפטי ולוויסות עומסים בין בתי משפט שונים. בפועל, עוסקת ההחלטה במספר תיקוני חקיקה לקיצור תהליכים, הפחתת עלויות והפחתה בעומס התיקים על שופטים. המשרד הממונה על יישום ההחלטה הוא משרד המשפטים.

מה קורה עם זה?

החלטת הממשלה יושמה באופן חלקי כשתיקוני החקיקה בנושא הגדלת סמכויות הרשמים הבכירים, השימוש במערכת נט המשפט והתיקונים בוצאה לפועל בוצעו. לעומת זאת, לא הושלם תיקון חקיקה בנושא בהפחתת האגרות לבית המשפט והגדלת סכום התביעה בהוצאה לפועל, כפי שנקבע בהחלטת הממשלה.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
ייעול תהליך תשלום האגרות לבתי המשפט כך שתופחת האגרה של פתיחת תיק, וכדי שיוכלו לשלם את האגרה גם בפעימת ביניים (ולא את כל הסכום על התחלה, ואז אם התיק לא מתקדם להתעסק עם החזרים)
מרכיב ההחלטה
לא בוצע תיקון לחוק
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
שכלול השימוש במערכת נט המשפט
מרכיב ההחלטה
החוק תוקן בשנת 2015
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הגדלת הסמכויות של רשמים בכירים כך שיוכלו לדון בסכומים של עד 75,000 ₪
מרכיב ההחלטה
החוק תוקן ביולי 2014
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תיקון בחוק הוצאה לפועל כך שבמקרה של שליחת התראה בדואר, סירוב לקבלת ההתראה ייחשב כהמצאת התראה.
מרכיב ההחלטה
תוקן ונכנס לתוקף באוקטובר 2015
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תיקון בחוק הוצאה לפועל כך שיוגדל סכום התביעה מ-50,000 ל-75,000
מרכיב ההחלטה
בוצע התיקון לחוק
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים