חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38

לקידום פעילות הממשלה והמגזר הפרטי לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה

מה הוחלט?

החלטת הממשלה מאמצת צעדים לעידוד יישומה של התכנית לחיזוק מבנים נגד רעידות אדמה (תמ"א 38) באופן נרחב בכל הארץ ובפריפריה בפרט. לשם יישומה הוקצה תקציב בגובה 90 מיליון ש"ח בשנת 2014 עם ציפייה להרחבת התקציב לקראת שנת 2015. ההחלטה כוללת הנחיות לפרויקטים של שיפוץ בתים בבעלות פרטית וקביעת קריטריונים לתמיכה כלכלית בשיפוץ בתים בחסות משרד הבינוי, וכן הקמת קרן אשראי ממשלתית בגובה 102 מיליון ש"ח לעידוד פרויקטים של תמ"א 38.

מה קורה עם זה?

החלטה זו יושמה באופן חלקי. בעוד נקבעו ההנחיות והתמיכות בתמ"א 38 ע"י משרד הבינוי בהתאם להחלטה, לא הוקמה קרן הסיוע הממשלתית לפרויקט מסוג תמ"א 38, בשל החלטה של הדרגים המקצועיים במשרד האוצר.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
קביעת הנחיות ותמיכות בתמ"א 38 ע"י משרד הבינוי
מרכיב ההחלטה
ההחלטה יושמה. נקבעו קריטריונים לתמיכה בפרויקטים במבנים בהם תומכת המדינה לביצוע פרויקט תמ"א 38.התהליך התבצע בשלוש פעימות במסגרתן הוגשו, אושרו ותוקצבו פרויקטים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת קרן אשראי פרטית בסיוע ממשלתי על סך 102 מיליון ש"ח במהלך שנת 2013 לטובת עידוד ביצוע של פרויקטים בתכנית תמ"א 38 בכל הארץ.
מרכיב ההחלטה
ההחלטה לא יושמה. גורמי המקצוע במשרד האוצר והבינוי קבעו בעיית המימון של פרויקטים של תמ"א 38 נפתרת מעצמה בסיוע כוחות השוק והחליטו שלא להקים את הקרן.
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים