חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים

קביעת תקנות לחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים, התשס"ח-2008

מה הוחלט?

באפריל 2008 אישרה הכנסת את "חוק  זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים". החוק קובע את זכותם של סטודנטים על לקויות למידה להתאמות במסגרת הליך הקבלה למוסדות על תיכוניים ובמסגרת לימודיו. סעיפים 4, 4א ו-6 לחוק מטילים על שר החינוך, בהתייעצות עם הגורמים הרלוונטיים, לקבוע בתקנות את ההוראות הנדרשות לשילוב סטודנטים עם לקויות למידה וכן לקבוע מהו "אבחון מוכר" ומיהו "מאבחן מוכר" לצורך יישום החוק. סעיף 13 לחוק קבע כי תקנות ראשונות לפי חוק זה יובאו לאישור ועדת החינוך של הכנסת בתוך תשעה חודשים (ינואר 2009).

בשנת 2014, לאחר שטרם פורסמו התקנות מכוחו, תוקן החוק ונקבע כי התקנות מכוחו יובאו לוועדה עד לדצמבר 2014.

משלא אושרו התקנות במועד, נכללו תקנות חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה בהחלטת ממשלה 2588 ל״צמצום מספר של תקנות חובה שטרם הותקנו״ מחודש אפריל 2017. החלטה זו התבססה על הצורך הדחוף להתקין תקנות שמשרדי ממשלה הזניחו במשך שנים. החלטת הממשלה קבעה כי התקנות הנוגעות להתאמות הנדרשות יפורסמו או יובאו לאישור הכנסת עד דצמבר 2017, כי התקנות הנוגעות לאבחון ומאבחן מוכר יושלמו עד יוני 2018 וכי תקנות נוספות, הנוגעות להתאמות נדרשות במוסדות נוספים, יושלמו עד ספטמבר 2018.

 

דו"ח זה נכתב על ידי עמרי פולצ'ק, תחיקירן בתכנית המוניטור, בלווי והנחיה של נעה רוזנפלד, תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח

מה קורה עם זה?

נכון לאוגוסט 2018, טרם פורסמו או הועברו לכנסת תקנות מכוח חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה, וזאת על אף לוחות הזמנים שנקבעו בחוק ובהחלטה 2588 מאפריל 2017.

 

 

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
קביעת התאמות לתלמידים בעלי לקות למידה במכינות קדם אקדמאיות ומוסדות על תיכוניים שאינם השכלה גבוהה
מרכיב ההחלטה
ליישום עתידי - ע"פ החלטה 2588, מועד התקנת התקנות הינו ספטמבר 2018. נכון למאי 2018, טרם הובאו תקנות ראשונות לכנסת בנושא.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
קביעת התנאים למאבחן מוכר
מרכיב ההחלטה
הקמתה של וועדה מייעצת למשרד החינוך בנושא נדחתה זמן רבו והתקנות טרם נקבעו.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
קביעת התנאים לאבחון מוכר
מרכיב ההחלטה
הקמתה של וועדה מייעצת למשרד החינוך בנושא נדחתה זמן רב והתקנות טרם נקבעו.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
קביעת התאמות לתלמידים בעלי לקות למידה במוסדות להשכלה גבוהה
מרכיב ההחלטה
התקנות טרם הותקנו ומצויות עדיין בהתייעצות בין משרדית.
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים