חוק המזון הבריא בצהרונים

החוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים - 2016

מה הוחלט?

החוק שיזמה חברת הכנסת רחל עזריה (כולנו) אושר ב-27 בנובמבר 2016. החוק מגדיר לראשונה אחריות וסטנדרטים לפיקוח על אספקת מזון בצהרונים. החוק קובע את התנאים הנדרשים מצד ספקי המזון, את חובות ההתקשרות המוטלות על הרשות המקומית, את חובות שקיפות המידע המפורסם על ידי ספק המזון ושיתוף המידע עם ציבור ההורים. בנוסף, החוק קובע סנקציות כספיות על הפרת הנהלים שבחוק.

מה קורה עם זה?

תקנות החוק הובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ואושרו ב-11 ביולי 2017. החוק ייושם החל משנת הלימודים תשע"ח (ספטמבר 2017).

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
אישור תקנות ראשונות עד התאריך 1.1.2017 בוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת
מרכיב ההחלטה
ב-11 ביולי 2017 אושרו תקנות ראשונות על ידי ועדת העבודה הרווחה והבריאות
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
התקנת תקנות על ידי שר הבריאות
מרכיב ההחלטה
הותקנו תקנות על ידי שר הבריאות
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הסמכת מפקחים
מרכיב ההחלטה
לא הוסמכו מפקחים
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
מינוי ממונה לחוק במשרד הבריאות
מרכיב ההחלטה
מונתה ממונה לעניין החוק
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

הרשמה לניוזלטר