ועדת המשילות

אימוץ המלצות הצוות לשיפור עבודת המטה ויכולות הביצוע של משרדי הממשלה בנושאי תקציב והתקשרויות המשרד הממשלתי (רכש ומכרזים) ("ועדת המשילות")

מה הוחלט?

החלטת הממשלה מכירה בחוזקם של משרדי המטה (משפטים, ראש הממשלה ואוצר), אל מול משרדי הממשלה האזרחיים ועוסקת בחיזוק משילות משרדי הממשלה בתחומי התקציב ובסוגית הרכש וההתקשרויות. לשם כך, מאמצת ההחלטה שורה של פעולות ליצירת גמישות תקציבית גדולה תוך שיפור יכולות הניהול ותכנון תקציבים, וכן פעולות לשיפור וקיצור הליכי ההתקשרויות והמכרזים בשירות המדינה.

מה קורה עם זה?

על אף שמדובר בהחלטת ממשלה העוסקת בתהליך ממשלתי פנימי, ולמרות שהתהליך הובל ע"י דרגים מקצועיים, החלטת המשלה יושמה באופן חלקי ביותר. בתחום התקציב, לא יצאו אל הפועל הפיילוטים לבחינת ויצירת עצמאות תקציבית של משרדי הממשלה, פורום סמנכ"לי התקציב ממלא את ייעודו באופן חלקי ותחום הרכש וההתקשרויות לא קודם כלל, כמו גם הסקר השירות למשרדי המטה.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
ביצוע פיילוט עם 4 משרדי ממשלה בתקציב 2015 להגברת עצמאות המשרדים בניהול התקציב
מרכיב ההחלטה
הפיילוט עליו סוכם לקראת תקציב 2015 לא יצא אל הפועל. מאז ועד היום, המלצה זו לא יושמה, כולל במסגרת תקציב 2021–2022.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
מעקב במשרדי הפיילוט אחר התחייבויות תקציביות עתידיות
מרכיב ההחלטה
החל משנת 2017 נעשה שימוש בכלי פיסקלי הקרוי "נומרטור תקציבי" שמטרתו לעקוב אחר התחייבויות תקציביות עתידיות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
בדיקה פרטנית על מבנה התקציב וניהול תקציב לאורך השנה מול משרדי הפיילוט
מרכיב ההחלטה
המיפוי התקציבי לא נעשה היות שהליך הפיילוט לא הוסדר. הפחתות רוחביות שכן מתקבלות נעשות בלי שנבחנת השפעתן המצטברת של ההפחתות מהשנים הקודמות.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
מעקב אחר התחייבויות תקציביות עתידיות.
מרכיב ההחלטה
לא בוצע מאחר ולא התקיים הפיילוט
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
צמצום מספר התקנות בתקציב המדינה ל־1500 עד לתקציב 2017
מרכיב ההחלטה
צמצום מספר התקנות בתקציב המדינה ב־2021, עדיין קיימות כ־3,400 תקנות.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
קיצור לוחות הזמנים להעברת העודפים המחויבים למשרדי הממשלה במרץ–פברואר 2015
מרכיב ההחלטה
מתווה קיצור הזמנים להעברת תקציבים עודפים לא עוגן בחקיקה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הרחבת המנגנון לתקצוב תכניות ממשלתיות בין משרדיות בשנת 2014
מרכיב ההחלטה
המודל יושם רק בשני מקרים בודדים: התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ומערך הדיגיטל הלאומי. עם זאת, פותח מנגנון חדש המכונה "פורטל/מערכת ההשתתפויות".
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
מינוי סמנכ"לי תקציבים משרדיים
מרכיב ההחלטה
בחודש דצמבר 2022 פרסמה נציבות שירות המדינה חוזר במטרה להסדיר את עניין זה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
מיסוד פורום סמנכ"לי תקציב עד מרץ 2014 שמטרתו העברת הנחיות שוטפות, בניית ידע ומודלים וניסוח כללי עבודה משותפים
מרכיב ההחלטה
כיום הפורום אינו מתכנס באופן רשמי.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
פיתוח מודלים של התייעלות על ידי פורום הסמנכ"לים והכללה של תכניות התייעלות בתהליך התקצוב
מרכיב ההחלטה
כפועל יוצא מאי־כינוס הפורום, גם סעיף זה לא יושם.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
פיתוח אמנת שירות (SLA) במשרד האוצר עד נובמבר 2013
מרכיב ההחלטה
לא פותחה אמנת שירות עם קריטריונים למדידת משך הטיפול של משרד האוצר לבקשות שמעבירים לו משרדי הביצוע.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הסרת חסמים בתחום הרכש וההתקשרויות לאור המלצות הוועדה
מרכיב ההחלטה
פורסם מסמך תפקוד חדש לתחומי הרכש, הנכסים והלוגיסטיקה ובמסגרתו נבנו עיסוקים ארציים חדשים. פותחו מערכות ופלטפורמות רכש חדשות. חרף פיתוח מכרזים חדשים ושינויים בתקנות חובת המכרזים והוראות התכ"ם, טרם נכנסו צעדים הנדרשים בתחום השקיפות ושיתוף הציבור בהליכי הרכש הממשלתי.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
סקר הערכת שירות שנתי למשרדי המטה בדצמבר 2013
מרכיב ההחלטה
הסקר הופץ בפעם השנייה לכלל עובדי משרדי הממשלה ויחידות הסמך בנובמבר 2020, וכן במהלך 2021 הופצו סקרי המשך.
סטטוס היישום
יושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

הרשמה לניוזלטר