התייעלות ממשלתית בצריכת אנרגיה

מה הוחלט?

בתקופה של אסונות טבע חוזרים ותופעות טבע חסרות תקדים, משבר האקלים מהווה את אחת הבעיות הבוערות (תרתי משמע) בעולם כיום. בעשור האחרון מדינת ישראל הכריזה על התייעלות אנרגטית כיעד לאומי וביצעה שורה של החלטות ממשלה שנועדו לקבוע יעדים ותוכניות לטובת מימושו. בשנת  2010 הוכרזה התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית ויושמה באופן חלקי, וזו הוחלפה בשנת  2017 ולאחר מכן ב־2020. חלק ניכר מהפעולות הנדרשות לתוכניות אלו לא יושמו והיעדים המרכזיים בהם לא מומשו. מדינת ישראל התחייבה במסגרת הסכמים בינלאומיים להשתתף במאמץ העולמי להתמודדות עם משבר האקלים, והציבה לעצמה יעד משמעותי שעד שנת 2030 30% מייצור החשמל יהיה מאנרגיה מתחדשת.

 

התייעלות ממשלתית בצריכת אנרגיה פורטת תכנית לקידום התייעלות אנרגטית במשרדי הממשלה עצמה. ההחלטה מגדירה את היעדים הממשלתיים להתייעלות בצריכת אנרגיה ועוסקת במספר צעדים עיקריים — מנייה עצמאית של צריכת חשמל לכל משרד, מימון פרויקטים של התייעלות אנרגטית, ייצור אנרגיה מתחדשת ומעבר לצי רכב חשמלי. מימוש הפרויקטים צפוי להוביל לחסכון שנתי של למעלה מ־28מיליון ₪ בהוצאות גופי הממשלה על אנרגיה וכמובן להפחתה בפליטות גזי החממה בסקטור הממשלתי. תחקיר ההחלטה שופך אור על התנהלות הממשלה "בתוך הבית" בנושא החשוב של מדיניות סביבה וקידום אנרגיות מתחדשות. ניצול מיטבי של נכסי הדיור הממשלתי יחד עם יישום נכון של סעיפי ההחלטה יאיצו את תחום ההתייעלות האנרגטית בכלל המשק הישראלי, יחזקו את הביטחון האנרגטי וידחפו את ישראל קדימה מבחינה כלכלית וטכנולוגית

מה קורה עם זה?

החלטה 254 שמה לה למטרה למקם את הממשלה כחלוצה במדיניות הסביבה בישראל ומעמידה במרכז תחום שבדרך כלל נדחק הצידה בסדר העדיפות הלאומי המורכב. הממשלה מהווה גורם מרכזי במשק מבחינה כלכליתומחזיקה נכסים רבים ברחבי המדינה שמגלמים בתוכם פוטנציאל עצום להתייעלות אנרגטית וקידום אנרגיה מתחדשת. אמנם התייעלות אנרגטית במשרדי הממשלה היא חלק זעום בתוכנית הלאומית שמקדם המשרד להתייעלות אנרגטית לשנת 2030, אך קידומה יהיה משמעותי מאוד במשק האנרגיה ובקידום מדיניות דומה בכלל המשק הישראלי.

 

לכתבה במדור המוניטור של גלובס

 

 

 

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות אינטגרטיבי שיפעל למימוש ההחלטה
מרכיב ההחלטה
הצוות הוקם ופעיל בשוטף
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קביעת יעדים ממשלתיים להתייעלות בצריכת אנרגיה במשרדי הממשלה
מרכיב ההחלטה
כלל הפעולות בנושא נגזרות מתוך היעדים שהוגדרו בהחלטה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מעבר לתשלום חשמל לפי רמת הצריכה בפועל במקום לפי השטח היחסי של כל משרד
מרכיב ההחלטה
טרם נפרסו מוני צריכת חשמל נפרדים לכל משרד, עד כה הותקנו כ־3,000 חיישנים ב־38 מבנים
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
קביעת מנגנון דיווח שנתי לצריכת אנרגיה של כל משרד למשרד האנרגיה
מרכיב ההחלטה
מרבית משרדי הממשלה העבירו דיווח בשנת 2022; כעת פועלים להפיכת אופן הדיווח לממוחשב
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פרסום מכרז להקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל על גגות מבנים ממשלתיים
מרכיב ההחלטה
הנושא הוסדר במכרז מרכזי מספר 106-2019: אספקת שירותי התקנה ותחזוקה של מתקנים פוטו וולטאיים לייצור חשמל על גגות מבנים ממשלתיים
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הסדרת ענישה: הפחתת תקציבם השנתי של משרדים שלא יעמדו ביעדי הצריכה הממשלתיים
מרכיב ההחלטה
לא בשל לבדיקה - תאריך ביצוע עתידי
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
תקצוב של 106 מלש"ח לטובת פרויקטים של התייעלות בצריכת אנרגיה וייצור אנרגיה במשרדי הממשלה
מרכיב ההחלטה
בתקציב 2022 הצוות הבין משרדי הקצה כ־100 מיליון שקלים למשרדי הממשלה לביצוע פרויקטים של אנרגיה מתחדשת
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פרסום נוהל להשכרת גגות או חניונים ליזמים חיצוניים לטובת הקמת מתקנים פוטו וולטאים
מרכיב ההחלטה
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
גיבוש תכנית למעבר לתאורה חסכונית במשרדי הממשלה
מרכיב ההחלטה
הנושא טרם בשל ליישום בשל המשמעויות הרבות הכרוכות במעבר ולכן בעיכוב
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הסדרת שימוש במכרזים מרכזיים לטובת התייעלות אנרגטית במשרדים
מרכיב ההחלטה
הנושא הוסדר בהוראת תכ"ם 2019–106
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מעבר לרכבי נוסעים היברידיים/חשמליים
מרכיב ההחלטה
מתבצע כיום תהליך רכש של העברת צי הרכב הממשלתי להנעה היברידית וחשמלית עד לשנת 2025
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
חיוב התקנת מתקני ייצור אנרגיה ותשתית טעינת רכבים בכל מרכז בינוי
מרכיב ההחלטה
כיום כל מרכז בינוי חדש מחויב בהתקנת תשתית טעינת רכבים ואמצעי ייצור אנרגיה מתחדשת
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
גיבוש תכנית להקמת מתקני אנרגיה מתחדשת ומערכות לאגירת אנרגיה בנכסי הדיור הממשלתי
מרכיב ההחלטה
גובשה תכנית להקמת מתקני אנרגיה מתחדשת. תכנית להקמת מתקני אגירת אנרגיה נמצאת בתהליך גיבוש
סטטוס היישום
יושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים