הקמת רשות האשפוז

הקמת רשות מרכזים רפואיים ממשלתיים

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קובעת את הקמת רשות מרכזים רפואיים ממשלתיים אשר תרכז ותמלא את התפקידים והסמכויות הנוגעים לניהול ולפיקוח על התנהלות בתי החולים הממשלתיים הכלליים. ההחלטה קובעת כיצד תוקם הרשות, מה יהיו תפקידיה וסמכויותיה.

מה קורה עם זה?

החלטת הממשלה ייושמה באופן חלקי, עד שבוטלה על ידי הממשלה ה-34. הרשות הוקמה בראשות אסתר דומיניסני, מונה צוות הקמה שהחל לפעול מול בתי החולים ולהכין את עבודת הרשות, אך בשל חילופי ממשלות והתנגדותו של שר הבריאות, חה"כ יעקב ליצמן, להקמת הרשות, התפטרה המנכ"לית וההחלטה בוטלה בהחלטת ממשלה באוגוסט 2015.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הנחת התשתית הארגונית והמנהלית להקמת הרשות
מרכיב ההחלטה
הונחה תשתית ארגונית ומנהלית להקמת הרשות. טרם ביטול הרשות, נבנה תקציב לבתי החולים הממשלתיים עצמם, אך לא לרשות.
סטטוס היישום
בוטל
תמונת מצב עדכנית
מינוי מנכ"ל רשות בתי החולים הממשלתיים
מרכיב ההחלטה
אסתר דומיניסיני מונתה בספטמבר 2014, והתפטרה במאי 2015, כעבור שנה מיום קבלת החלטת הממשלה.
סטטוס היישום
בוטל
תמונת מצב עדכנית
צוות הקמה זמני לרשות
מרכיב ההחלטה
מונה בקיץ 2014 מיד לאחר החלטת הממשלה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
צוות הקמה קבוע לרשות
מרכיב ההחלטה
מונה באוקטובר 2014 ופעל במשך 5 חודשים עד פירוק הרשות.
סטטוס היישום
בוטל

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים