הקמת מרכז נתוני תעופה לצורך קבלת מידע אישי מחברות התעופה על אודות נוסעים בטיסות

על בסיס החלטת ממשלה 4864 מיום 9.2.2020

מה הוחלט?

כאמור, החלטה 4864 לעניין "הקמת מרכז נתוני תעופה לצורך קבלת מידע אישי מחברות התעופה על אודות נוסעים בטיסות הנכנסות, היוצאות או העוברות במדינת ישראל" התקבלה בהמשך להחלטה 2258 משנת 2014 ולסיכום עבודת הצוות הבין משרדי בראשות המל"ל לבחינת צורך והאפשרות להקמת מאגר לקבלת מידע אישי (נתוני API ו־PNR) מחברות התעופה על נוסעים המגיעים בטיסות נכנסות, יוצאות או עוברות בשטחה של מדינת ישראל.

החלטה זו מגיעה בהמשך להחלטות 2178 ו־ 2396 משנת 2014 ושנת 2017 (בהתאמה) של מועצת הביטחון של האו"ם. בהחלטה 4864 הוחלט להקים צוות בין משרדי בראשות משרד המשפטים אשר יוביל חקיקה להקמת מרכז נתוני תעופה, המנ"ת יאסוף מידע אישי (נתוני API ו־ PNR ) לצורך מאבק בטרור וקידום לחימה בפשע חוצה הגבולות, מאבק בהגירה הבלתי חוקית ואבטחת התעופה.

מה קורה עם זה?

דוח מעקב זה בוחן את אופן יישום סעיפי ההחלטה בחלוף כשנה וחצי מקבלתה. מניתוח ממצאי המעקב עולה כי עד כה ההחלטה יושמה באופן חלקי בלבד. כך מתוך 6 סעיפים מרכזיים אשר יועדו לביצוע, 2 סעיפים יושמו באופן מלא (33%), 3 סעיפים לא יושמו (50%) וסעיף אחד יושם באופן חלקי בלבד (17%).

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים