הקמת מסגרות טיפול בתינוקות ופעוטות של מהגרי עבודה ("מחסני ילדים")

תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי בישראל

מה הוחלט?

החלטת הממשלה מקצה סך של 14 מיליון ש""ח לשנה, מחודש אפריל 2015 למשך ארבע שנים, לטובת תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות של זרים חסרי מעמד אזרחי בישראל בתל אביב-יפו, בהתאם למתווה מימון שגובש על ידי משרד ראש הממשלה על מנת לטפל בתופעת ""מחסני הילדים"" בדרום תל אביב אחר שנפטרו 5 ילדי מהגרי עבודה.
בנוסף, הוטל על משרד הכלכלה להגביר את האכיפה לפי חוק הפיקוח על מעונות לצורך השגת יעדי החלטה זו.

 

הדו"ח נכתב ע"י לי כץ וג'סיקה סמבן, במסגרת קורס ׳מעורבות חברתית' של ד"ר ניר מיכאלי במכללת סמינר הקיבוצים, ובהנחיית נועה רוזנפלד, מנהלת תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח

מה קורה עם זה?

על פי הערכות של עיריית תל אביב מדובר בכ-2,500-2,600 פעוטות בגילאי לידה עד 3. כמעט שלוש שנים אחרי קבלת ההחלטה, ניתן מענה רק ל-16% מהם ונוצל פחות מ-6.5% מהתקציב שהוקצה לטיפול בנושא. יתר הילדים עדיין ממתינים לפתרון ונמצאים ב"בייביסיטרים". נכון למרץ 2018, ניתן מענה ל-417 ילדים בלבד ומתוך 42 מלש"ח שתוקצבו לנושא זה לשנים 2015-2017 נוצלו בפועל רק 2.7 מלש"ח.
יצוין, כי החלטת הממשלה הקצתה תקציבים להפעלה השוטפת של המעונות והגנים, אך זאת מבלי להתייחס לסוגיית המבנים של המעונות והגנים עצמם. שלוש שנים אחר שהתקבלה ההחלטה, הסתבר כי מדובר במכשול מהותי ביישומה. עיריית תל אביב איתרה ושיפצה בראשית 2016 ארבעה מבנים לטובת גנים ומעונות לילדי עובדים זרים, אך מאחר שהמבנים שופצו ולא נבנו מן היסוד, הם נדרשו לעמוד בתקנים מחמירים של מכבי האש, דבר שהצריך תקצוב נוסף לטובת הכשרתם. הכשרת המבנים הנוספים עיכבה את פתיחת הגנים והביאה לכך שרק בסוף 2016 החלו להפעיל את המסגרות. כאמור, המסגרות נותנות מענה כיום רק ל-417 ילדים.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
תקציב- הקצאת 14 מיליון שקלים לשנה, במשך ארבע שנים (אפריל 2015-מרץ 2019) לטובת תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי בישראל בעיר תל-אביב-יפו.
מרכיב ההחלטה
בשנים 2015 ו-2016 לא פעלו המסגרות ולכן לא הוקצו כספים. בשנת 2017 הוקצו כ-2.5 מלש"ח.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הגברת האכיפה ע"י משרד הכלכלה לפי חוק פיקוח על המעונות, באמצעות תקצוב תקני כח-אדם שיאכוף את ההחלטה.
מרכיב ההחלטה
נוספו תקנים לפיקוח.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קביעת אמות מידה לסיוע ע"י עיריית תל אביב-יפו בהתאם למקובל במעונות יוניטף.
מרכיב ההחלטה
אמות המידה נקבעו ע"י צוות בין-משרדי והועברו למזכירות הממשלה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
התקנת תקנות בעניין חובת הפקדת הפיקדון בחוק עובדים זרים, כחלק ממנגנון מימון הגנים (עד 15.8.15).
מרכיב ההחלטה
חוק הפקידון החל לפעול במאי 2017 - על פי החוק מנוכים 20% מהשכר של מבקשי המקלט עם ויזת שהייה 2א'5 וב'1. על פי ארגוני הסיוע השונים, הדבר ניכר במצבים באזורים מרובי מבקשי מקלט.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

הרשמה לניוזלטר