דו"ח מעקב – גיבוש מדיניות ממשלתית להפחתת פליטות גזי חממה

על בסיס החלטת ממשלה מס' 542 להפחתת פליטות גזי
חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק מיום 20.9.2015

מה הוחלט?

לקראת ועידת האקלים בפריז, ולאור ביטול התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה ואנרגיות מתחדשות (החלטה 2508), קובעת החלטת הממשלה יעדים חדשים להפחתת פליטות גזי חממה, כך שהיעד הלאומי יעמוד על 8.8 טונה פליטת גזי חממה לנפש בשנת 2025, ועל 7.7 טונה לפליטה גזי חממה בשנת 2030. כמו כן, נקבע לצמצם את צריכת החשמל בשיעור של לפחות עד 17% עד לשנת 2030, ולצמצם את הנסיעה ברכבים פרטיים בשיעור של 20% עד לשנת 2030. לבסוף, ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת יעמוד על 13% בשנת 2025, ועל 17% בשנת 2030. להחלטה הוקצה תקציב בסה"כ של 800 מיליון ש"ח לשנים 2016-2019. במסגרת ההחלטה הוטל על משרדי האנרגיה, הגנת הסביבה, הכלכלה ואוצר להגיש לממשלה תכנית תוך חודש וחצי, שתביא לעמידה ביעדים.

מה קורה עם זה?

נכון לנובמבר 2016, החלטת הממשלה יושמה במלואה, אם כי באיחור מלוחות הזמנים שנקבעו. כל המשרדים הגישו תכניותיהם לממשלה. באפריל 2016 עברה החלטת ממשלה שגיבשה מדיניות חדשה בנושא. הסיבה לעיכוב הייתה חילוקי דעות מקצועיים בין משרד האנרגיה למשרד הגנת הסביבה על הצעדים בהם יש לנקוט לצורך העמידה ביעדים.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
משרד האנרגיה יגיש לממשלה תכנית תוך 45 ימים אשר תצביע על צעדי הממשלה לצמצום צריכת החשמל, הנסועה הפרטית וייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות.
מרכיב ההחלטה
הוגשה תכנית כאמור (באיחור).
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
המשרד להגנת הסביבה יגיש לממשלה תכנית תוך 45 ימים אשר תצביע על צעדי הממשלה לצמצום צריכת החשמל והנסועה הפרטית וייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות.
מרכיב ההחלטה
הוגשה תכנית כאמור (באיחור).
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
משרד האוצר יגיש לממשלה תכנית תוך 45 ימים אשר תצביע על צעדי הממשלה לצמצום צריכת החשמל והנסועה הפרטית וייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות.
מרכיב ההחלטה
הוגשה תכנית כאמור (באיחור).
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
משרד הכלכלה יגיש לממשלה תכנית תוך 45 ימים אשר תצביע על צעדי הממשלה לצמצום צריכת החשמל והנסועה הפרטית וייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות.
מרכיב ההחלטה
הוגשה תכנית כאמור (באיחור).
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים