העלאת קהילת הפלשמורה לישראל

הבאתם לישראל של אחרוני בני קהילת הממתינים באדיס אבבה ובגונדר

מה הוחלט?

בני הפלאשמורה הם חלק מקהילת יהודי אתיופיה שהתנצרו במחצית השנייה של המאה ה-19. הם הועלו לארץ בכמה סבבים ועל ידי מספר ממשלות. על פי האומדן הנוכחי – כ-9,000 מבני הקהילה ביקשו לעלות לארץ. על רקע ויכוח הניטש בשאלת יהדותם וזכותם לעלות לישראל, החליטה הממשלה בנובמבר 2015 להעלות את יתר בני הקהילה בתוך חמש שנים, והכריזה כי בכך תסתיים ההעלאה המאורגנת (אם כי תתאפשר עלייה פרטנית בהתאם לחוק השבות).

מה קורה עם זה?

נכון לפברואר 2017, ההחלטה מיושמת באופן חלקי. שלושה חודשים אחר שהתקבלה ההחלטה, בפברואר 2016, הודיע מנכ"ל משרד ראש הממשלה כי המדינה מקפיאה את העלאת שארית בני הפלשמורה מאתיופיה לישראל עד לדיוני התקציב. בעקבות לחץ שהפעילו חברי הכנסת אברהם נגוסה ויו"ר ועדת הפנים, דוד אמסלם, סוכם עם ראש הממשלה באפריל 2016 כי עד תם 2016 יועלו לישראל 1,300 מבין 9,000 בני הפלשמורה, והעלאת יתר בני הקהילה תסוכם בתוכנית רב שנתית בדיוני תקציב 2018-2017.
סך הכל, עד תם 2016 הגיעו ארצה 83 עולים. במשרד החוץ חוששים כי ממשלת אתיופיה תמנע את המשך העלאת בני הפלשמורה לישראל, כיוון שלטענתה גורמים פוליטיים מציגים את הגעת העולים כמבצע מילוט ולא כמהלך לאיחוד משפחות.

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים