העברת משרדי הממשלה לירושלים

העברת יחידות ארציות של הממשלה לירושלים

מה הוחלט?

החלטת הממשלה, מתקנת החלטה קודמת משנת 2007, ומאריכה את המועד עד אליו צריכות כל יחידות הממשלה לעבור לירושלים למאי 2019. על פי ההחלטה צריכים כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך הכפופות להם למפות את כלל אגפי המשרד ויחידות המשרד הארציות השוכנות מחוץ לעיר ירושלים ולהכין תוכנית מעבר רב שנתית מסודרת ובהמשך לכך להגיש פרוגראמה תכנונית לאישור הדיור הממשלתי ולאגף התקציבים באוצר. במהלך 2015 תגיש יחידת הדיור הממשלתי לממשלה תוכנית סדורה ומפורטת, להעברתן לירושלים של היחידות הארציות של הממשלה, השוכנות מחוץ לירושלים. במקביל, תפעל נציבות שירות המדינה לסיים את מיפוי וגיבוש רשימת היחידות הארציות שיעברו לירושלים ותכלול במכרזייה הערה לפיה היחידה עתידה לעבור לירושלים.

סך הכל מדובר על 140 יחידות ממשלתיות.

מה קורה עם זה?

נכון לאוגוסט 2017, עברו רק 9 לירושלים, ועוד 37 ב"תהליך מעבר". מתוך היחידות שנמצאות בתהליכים ישלימו את המעבר עד תאריך היעד שנקבע בהחלטת הממשלה 9 יחידות בלבד, ו-28 ישלימו את המעבר לאחר תאריך היעד, האחרונה שבהן רק בשנת 2025, כלומר איחור של כמה שנים בממוצע. מעבר ל-46 היחידות שעברו או נמצאות בהליכים פנו 40 יחידות לוועדת חריגים וקיבלו פטור מהמעבר, ועוד 20 יחידות ביקשו פטור וסורבו. ישנן 41 יחידות ארציות שכלל לא פנו לוועדת החריגים ואין להן שום תהליך מעבר. סה"כ מדובר בלמעלה מרבע מיליון מ"ר שלא נמצאים בירושלים, בינהם המרכז לחדשנות, רשות המים, רשות המיסים הרשות להגבלים עסקיים, יחידת החקירות, משטרת התנועה.

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים