העברת מפעל האמוניה מחיפה לנגב

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קבעה להקים מפעל לייצור אמוניה באזור מישור רותם שבנגב, במהירות האפשרית, במטרה ליצור חלופה למיכל האמוניה הקיים במפרץ חיפה, החל משנת 2017, אך מבלי לפגוע בהבטחת אספקה שוטפת של אמוניה לכלל צורכי המשק בכל עת. החלטה כוללת הקמת צוות היגוי בין-משרדי, בראשות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ובהשתתפות נציגי משרד הכלכלה, משרד התשתיות הלאומיות, המשרד להגנת העורף, משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל. בהחלטה נקבע כי על הצוות לפרסם מכרז קרקע עד לסוף 2013 ולהביא לחתימת חוזה פיתוח עם היזם לא יאוחר מ-15.9.15. ההחלטה נקבעה כבעלת עדיפות לאומית, ומתוך כך ידווח השר להגנת הסביבה ידווח לממשלה אחת לחצי שנה על התקדמות הפרויקטים ולהקים ועדת חסמים בראשות מנכ"ל ראש הממשלה במקרה הצורך.

מה קורה עם זה?

נכון לדצמבר 2016, החלטת הממשלה איננה מיושמת. על אף הקמת צוות ההיגוי לטובת ההחלטה, דיווחים של השר להגנת הסביבה לממשלה בנושא וליווי אגף תכנון בקרה ופיקוח במשרד ראש הממשלה, יש עיכוב ניכר, של למעלה משנתיים, בהוצאת המכרז להחכרה של קרקע באזור התעשייה מישור רותם בנגב. עיכוב זה הוביל לדחייה של הפרויקט כולו, ולכך שטרם נחתם חוזה עם יזם להקמת מפעל לייצור אמוניה מגז טבעי. המכרז התפרסם בינואר 2016 וטרם הסתיים. ביוני 2016 פרסם המשרד חבילת סיוע לעידוד כדאיות המכרז על רקע עלויות הגז הטבעי. בנובמבר 2016, לאחר שאף חברה לא ניגשה למכרז האמור (כלל לא הוגשו הצעות עד למועד האחרון להשתתפות במכרז- 14.11.16), הודיע המשרד להגנת הסביבה כי הממשלה תדון בחלופות השונות ותעדכן את הציבור.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות היגוי בין משרדי בראשות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
מרכיב ההחלטה
הצוות הוקם והתכנס ארבע פעמים
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פרסום מכרז עד סוף שנת 2013 להחכרה של קרקע מתאימה באזור התעשייה מישור רותם בנגב, המיועדת להקמת מפעל לייצור אמוניה מגז טבעי
מרכיב ההחלטה
במהלך חודש נובמבר 2015 המשרד להגנת הסביבה פרסם את החוזה, אך הוא לא ככל את מכרז הקרקע. בינואר 2016 פורסם המכרז אך הוא לא הסתיים. במיוני 2016 פרסם המשרד חבילת סיוע לעידוד כדאיות המרכז על רקע עלויות הגז הטבעי.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
חתימה על חוזה פיתוח עם החברה הזוכה על ליום 15.9.2013
מרכיב ההחלטה
טכם הסתיים המכרז, לא נחתם חוזה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
חתימה על חוזה פיתוח עם החברה הזוכה עד ליום 15.9.2013
מרכיב ההחלטה
השר עקב אחר יישום ההחלטה ודיווח על ההתפתחויות והקשיים למשרד ראש הממשלה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
במידת הצורך, הקמת ועדת חסמים בראשות מנכ"ל משרד רה"מ
מרכיב ההחלטה
לא הוקמה ועדה ייחודית להסרת חסמים במשרד רה"מ אך ניתן ליווי ע"י אגף פנים תכנון ופיקוח במשרד ראש הממשלה
סטטוס היישום
יושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים