הטבות לחיילי מילואים

יישום החלטת הממשלה למתן הטבות לחיילי מילואים - 2016

מה הוחלט?

החלטת הממשלה 1447, שהתקבלה במאי 2016, עוסקת בהרחבת ההטבות הניתנות לאנשי המילואים, בין השאר בארנונה, במשכנתאות ובמוסדות להשכלה גבוהה. בהתאם להחלטת הממשלה התכנסה בדצמבר 2016 ועדת המנכ"לים ובעקבותיה ועדת השרים לענייני מילואים שבה אושר סל הטבות משמעותיות לחיילי מילואים.

מה קורה עם זה?

נכון לאוגוסט 2017, יותר משנה אחרי שהתקבלה ההחלטה – מתברר שמרבית המרכיבים בה לא בוצעו, ועיקר ההטבות שהיו אמורות להינתן לחיילי המילואים לא ניתנו, כולל מתן הנחה בארנונה והקלות לסטודנטים.

תהליך בחינת הפטורים מאגרה ברישום משכנתא בדירה ראשונה, אגרות לפי תקנות רואי החשבון, מאגרות סיוע משפטי ומאגרות הסנגוריה הציבורית, הושלם בתם הרבעון השני של שנת 2017, אך הפטורים צפויים להינתן רק בשנת 2018.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקמת ועדת מנכ״לים לטיפול בחיילי מילואים
מרכיב ההחלטה
הועדה התכנסה בחודש דצמבר 2016. בעקבותיה התכנסה ועדת השרים לענייני מילואים, ומסקנותיהן של הועדות קיבלו תוקף בהחלטת ממשלה 2607 באפריל 2017.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הארכת תקופת הסיוע מהקרן לקליטת החייל המשוחרר מחמש לעשר שנים
מרכיב ההחלטה
ביולי 2017 נכנס לתוקפו תיקון לחוק לקליטת חיילים משוחררים המאריך את תקופת הסיוע מהקרן עבור חיילי מילואים
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הנחה בארנונה בגובה 5% לחייל מילואים פעיל
מרכיב ההחלטה
הנושא נמצא בבדיקה פנימית במשרד הפנים. הנושא חזר ועלה בהחלטת ממשלה נוספת באפריל 2017
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינת התאמות בלימודים לסטודנטים שגויסו לשירות מילואים במצב חירום או במצבים מיוחדים
מרכיב ההחלטה
התקיימו דיונים אך הנושא לא הוכרע ונכלל בהחלטת ממשלה חדשה בנושא
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הגדלת מלגת הפר״ח לחיילי מילואים פעילים
מרכיב ההחלטה
המלגה הוגדלה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינת פטור מתשלום אגרות ותשלומים, באחריות משרד המשפטים: רישום משכנתא בגין דירה ראשונה, פטור מתשלום אגרות לפי תקנות רואי החשבון, פטור מאגרות סיוע משפטי, פטור מאגרות הסנגוריה הציבורית.
מרכיב ההחלטה
הבחינה התעכבה בשל עיכוב בהעברת מידע ממשרד הביטחון למשרד במשפטים והושלמה ברבעון השני של שנת 2017. ההטבות צפויות להינתן ב-2018.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים