הטבות לחיילי מילואים ובני משפחותיהם

אישור החלטת ועדת השרים לעניין מערך המילואים

מה הוחלט?

דו"ח המעקב הנוכחי עוסק ביישום החלטת ממשלה 14097 שהתקבלה באוגוסט 2018. החלטה זו מאשרת את החלטות ועדת השרים לעניין מערך המילואים שהתכנסה ב־23 ביוני 2018. בהחלטה הנוכחית אושרו בשנית החלטות שהתקבלו בהחלטת הממשלה הקודמת (החלטה מס' 2607) ולא יושמו עד כה, כגון: הכרה בקורס להכשרת מפקדים לצורך קבלת גמול השתלמות. בהחלטה אושרו גם תמיכות נוספות לאנשי המילואים ואחד הסעיפים הבולטים בה הוא קידום מיזמים של משרתי המילואים בתחום ההייטק על ידי משרד הכלכלה.

מה קורה עם זה?

ההחלטה מבוצעת ברובה: מתוך 8 סעיפים לביצוע, 6 יושמו באופן מלא, סעיף אחד יושם באופן חלקי וסעיף אחד נוסף לא בוצע בכלל.

זהו הדוח השלישי שמוציא המרכז להעצמת האזרח העוסק בהחלטה השלישית ברציפות בנושא הטבות לחיילי המילואים. הדו"ח מראה יישום גבוה של סעיפי ההחלטות ובנוסף לכך כל החלטה משלימה את קודמתה, כך שאם נושא נכנס לדיון בהחלטה אחת, מסקנות הדיון יתקבלו כהחלטות בהחלטה הבאה. לחילופין, אם נושא לא יושם בהחלטה אחת, במרבית המקרים הוא ייושם בהחלטה שאחריה.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
התאמות נוספות לסטודנטים שגויסו לשירות מילואים במצב חירום או במצבים מיוחדים
מרכיב ההחלטה
התיקון לכללי זכויות הסטודנט, הכולל את הנושאים הקבועים בהחלטה אושר ופורסם ב־29 ביולי 2018.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקלות לסטודנטים אשר בן או בת הזוג שלהם נקרא לשרת שירות מילואים
מרכיב ההחלטה
התיקון לכללי זכויות הסטודנט, הכולל את הנושאים הקבועים בהחלטה אושר ופורסם ב־29 ביולי 2018.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הכרה בקורס מפקד לצורך מתן גמול השתלמות
מרכיב ההחלטה
הממשלה אישרה את החלטת שר החינוך להכיר בקורס מפקדי גדוד/פלוגה כקורס הכשרה עבור זכאות לגמול השתלמות למפקדי מילואים העובדים בשירות הציבורי.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
עידוד וקידום עסקים שבבעלות משרתי מילואים
מרכיב ההחלטה
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים יישמה את החלטת הממשלה במסגרת "שירותי מעוף" במסגרתה ניתן ייעוץ עסקי והדרכה למשרתי מילואים בעלות מוזלת.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת מאיץ טכנולוגי ייעודי למשרתי מילואים
מרכיב ההחלטה
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בשיתוף עמותת 8200 הקימו תוכנית האצה לסטארטאפים ומיזמים טכנולוגים, היזמים מלווים ע"י מנטורים מקצועיים מתעשיית הייטק בישראל.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הענקת עדיפות לבעלי עסקים שיעסיקו משרתי מילואים
מרכיב ההחלטה
בקול קורא של הרשות להשקעות ולפיתוחה התעשייה והכלכלה פורסם כי מעסיקים שיעסיקו משרתי מילואים יקבלו תוספת דירוג במסגרת התוכנית להעסקת עובדים בעלי שכר גבוה בפריפריה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מתן העדפה למשרתי מילואים בתוכנית "הטובים לתעשייה"
מרכיב ההחלטה
התוכנית "הטובים לתעשייה" לא נפתחה בשנת 2019.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
כניסה חינם למוזיאונים של משרד הביטחון עבור משרתי מילואים ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה
מרכיב ההחלטה
מבדיקה למול מוזיאונים בפועל עולה כי הכניסה חינם ניתנת רק למשרת המילואים עצמו.
סטטוס היישום
יושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים