החלטות הממשלה בנושא מעונות יום

יישום החלטות הממשלה בנושא מעונות יום

מה הוחלט?

ב-2012 החליטה הממשלה לאמץ את מסקנות ועדת טרכטנברג בתחום החינוך ומעונות יום (החלטה 4088) ולפעול כדי להגדיל את היצע המעונות בישראל. עוד הוחלט לאשר את הצעת חוק הפיקוח על מעונות. החלטה נוספת (149) שהתקבלה ב-2013 עסקה בסבסוד מעונות על מנת לעודד את תעסוקת ההורים. בנובמבר 2015 עברה החלטת ממשלה 631 שקבעה כי יוקם צוות בין משרדי מקצועי שידון בהעברת הסמכות על תחום מעונות היום והמשפחתונים ממשרד הכלכלה למשרד החינוך.

מה קורה עם זה?

נכון לדצמבר 2017 נבנו בסך הכל 169 מעונות יום חדשים, המהווים פחות מ-40% מהיעד שהוגדר בהחלטת הממשלה. ההחלטה לקבוע בחוק סטנדרטים עבור מעונות יום לפעוטות – התעכבה כשש שנים ורק בינואר 2018 עברה בקריאה טרומית. התקנות הנוגעות לסטנדרטים פדגוגיים, פיזיים ובטיחותיים טרם נקבעו. הכוונה לסבסד מעונות יום להורים עובדים – נזנחה.
ההחלטה לאפשר "הלבנה" של מוסדות קיימים, ולאפשר למוסדות פרטיים לפעוטות להיות מוכרים כמעונות – לא התבצעה בגלל תהליך חקיקה שלא הושלם מעולם.
בתחום היישום אפשר לציין כי הוקמה ועדה לבחינת העברת סמכויות ממשרד הכלכלה למשרד החינוך. אך הוועדה החליטה כי לא בסמכותה לקבל החלטה בעניין. בסופו של דבר ב-2016 עבר אגף מעונות יום למשרד הרווחה.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקמת ועדה לבחינת העברת סמכויות בנושא מעונות יום ממשרד הכלכלה למשרד החינוך.
מרכיב ההחלטה
הוועדה הוקמה והחליטה כי לא בסמכותה לקבל החלטה בעלת משמעויות עתירות תקציב. אגף מעונות יום עבר מאז למשרד הרווחה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
שינוי תנאי זכאות לסבסוד מעונות יום ומשפחתונים כך ששני ההורים צריכים למצות כושר השתכרות.
מרכיב ההחלטה
מרכיב זה בוטל וכיום שמשפחה זכאית, כבעבר, לסבסוד מעונות יום בהתאם לשעות העבודה או הלימודים של האם בלבד.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
סיוע בהתאמות מעונות יום לתקינה בהתאם לאישור הצעת חוק הפיקוח על מסגרות לפעוטות.
מרכיב ההחלטה
תלוי באישור חוק הפיקוח שטרם אושר ובתקנות שטרם תוקנו.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
אישור חוק הפיקוח על מעונות יום וקביעת תקנות לעניין סטנדרטים פדגוגיים, פיזיים ובטיחותיים בהם.
מרכיב ההחלטה
בינואר 2018 עבר החוק בקריאה טרומית, אך תהליך החקיקה טרם הסתיים והתקנות טרם תוקנו.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הרחבת היצע מעונות יום באמצעות בינוי מעונות יום חדשים בשנים 2012-2017 לכ-30,000 ילדים.
מרכיב ההחלטה
משנת 2013 ועד אמצע 2016 נבנו 16 מעונות יום חדשים ובהם כ-1,200 ילדים. במחצית השנייה של שנת 2016 קיבלו היתרים עוד 88 מעונות יום. נכון לדצמבר 2017 נבנו 169 מעונות יום. אין נתונים על אכלוסם בפועל.
סטטוס היישום
יושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים