הגדלת היצע מקומות הכליאה ומרחב המחיה בבתי הסוהר

על בסיס החלטת ממשלה 291 מיום 2 באוגוסט 2020

מה הוחלט?

ביום 02.08.2020 התקבלה החלטת ממשלה מס' 291. בהמשך להחלטת ממשלה 3595, ולאור פסיקת בג"ץ הוחלט לפעול במספר מישורים על מנת לעמוד בתנאי הפסיקה. הוחלט לתקן את החלטה 3595 ולקבוע מתווה בינוי מואץ שלפיו יוגדל היצע מקומות הכליאה במקומות הבנויים ובנוסף ייבנו מתקני כליאה חדשים. הוחלט לקדם חלופות כליאה חדשות באמצעות אמצעי ענישה נוספים (כפי שהומלץ בדו"ח ועדת דורנר) ולהגדיל את מכסות המפוקחים בפיקוח אלקטרוני. בנוסף, הוחלט על הקמת צוות אסטרטגי שיגבש תכנית לשיקום אסירים. כל ההחלטות הנ"ל נועדו להגדיל את היצע מקומות כליאה ומרחב המחיה בבתי הסוהר בצורה שתעמוד בדרישות שנפסקו בבג"ץ עד לתום שנת 2023, לכל היותר.

מה קורה עם זה?

המשבר הפוליטי שבעקבותיו לא הועבר תקציב מדינה, פגע ביישום חלקים מההחלטה. מנגד, חלקים רבים מההחלטה מוגדרים ליישום עתידי. לכן, מוקדם לחרוץ את גורל ההחלטה ויתכן והממשלה תצליח לעמוד במטרותיה בעתיד, גם אם באיחור קל. כאמור, מדובר בהחלטה שנקבעה בעקבות פסיקה של בג"צ. ממשלת ישראל היא צד להליך ולכן היא מחויבת בדיווח שוטף לבג"צ באשר לפעולותיה לקידום הגדלת היצע מקומות הכליאה. עובדה זו מייעלת את הליך יישום ההחלטה וקידום הנושא.

מממצאי דוח המעקב עולה תמונה מעורבת. כך, מתוך 8 הסעיפים שהיו מיועדים לביצוע עד כה, 5 יושמו (56%), 3 יושמו חלקית (33%) ו־ 1 לא יושם כלל (11%). 3 סעיפים נוספים ממתינים ליישום עתידי.

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים