הגברת בטיחות הפעלתם של אופניים עם מנוע עזר וקורקינט ממונע

מה הוחלט?

בשנים האחרונות קיימת עלייה ניכרת בכמות הרוכבים המשתמשים באופניים עם מנוע עזר ובקורקינט ממונע (גלגינוע). לצד זאת, נרשמה גם עלייה במספר תאונות הדרכים בהן היו מעורבים אופניים חשמליים וקורקינט ממונע ביחס לשנים קודמות. הכלים הדו גלגליים הפכו להיות כלי תחבורה חלופי לרכב מנועי אך מנגד, לא קודמה אסטרטגיה מדינית סדורה בכל הנוגע לתשתיות, אכיפה, חינוך ותעבורה שתבטיח את שלום הרוכבים בכביש. ב־14.10.18 התקבלה החלטת ממשלה 4188 הנוגעת להגברת בטיחות רוכבי האופניים והקורקינטים החשמליים. החלטה זו מהווה מדיניות ראשונית וחדשה בנוגע להכשרת הרוכבים, להגברת האכיפה והענישה ולבחינת הקצאות לשיפור התשתיות.

מה קורה עם זה?

החלטת ממשלה 4188 שהתקבלה באוקטובר 2018 ועניינה "הגברת בטיחות הפעלתם של אופניים עם מנוע עזר וקורקינט ממונע" נועדה לשפר את בטיחות הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע (קורקינט) במספר מישורים: מתן הכשרה לרוכבים, הגברת האכיפה והענישה בתחום והקמת צוותים שייבחנו את שיפור התשתיות, ניהול המידע אודות הרוכבים, כלי הרכיבה ועוד.

בחלוף כשנתיים מקבלת החלטת הממשלה, דו"ח מעקב זה בחן את אופן יישום הסעיפים ומרכיבי ההחלטה השונים, תוך ניסיון לייצר תמונת מצב עדכנית ומפורטת לעת הזו, בשילוב ניתוח הגורמים המאפשרים או החסמים אשר איפשרו או מנעו את יישום סעיפי ההחלטה. מבחינת ממצאי הדו"ח עולה כי כמחצית מההחלטה יושמה, אך עדיין סעיפים רבים הקשורים לבטיחות הרכיבה מחכים למענה. מתוך 11 סעיפים יישומיים שנבדקו, ארבעה יושמו באופן מלא (36.5%), ארבעה לא יושמו (36.5%), ושלושה יושמו באופן חלקי (27%).

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
קביעת תכנים מקצועיים להכשרה על כלים חשמליים שיועברו באמצעות קורס בסיסי לתלמידי כיתות י' והכשרת מורי הקורסים
מרכיב ההחלטה
ב־45 מקומות ברחבי הארץ מתקיים מבחן ייעודי (3A) העוסק בחוקי התעבורה, שימוש נכון בדרך ורכיבה נכונה. הקורסים מועברים על ידי מורים שקיבלו הכשרה לכך.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הנפקת אישור כשירות מטעם רשות הרישוי במשרד התחבורה למי שעבר בהצלחה מבחן תיאוריה ייעודי לכלים חשמליים
מרכיב ההחלטה
משרד התחבורה החל להנפיק אישורים לרוכבים לנסיעה באופניים חשמליים, או בגלגינוע, לאחר קבלת אישור מעבר מבחן התיאוריה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
משרד התחבורה ומשטרת ישראל יקימו ממשק מקוון בין רשות הרישוי לבין המשטרה, שבאמצעותו יוכל שוטר בזמן אמת לדעת האם לרוכב ניתן אישור כשירות או שעבר מבחן עיוני לקראת קבלת רישיון נהיגה.
מרכיב ההחלטה
על פי משטרת ישראל הממשק פתוח ופעיל.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קידום פרסום הצעת החוק הממשלתית בדבר חיוב רוכבים על אופניים חשמליים שהם בגירים בחבישת קסדה בדרך עירונית
מרכיב ההחלטה
הצעת חוק לתיקון פקודה התעבורה מספר 126 עברה בקריאה שלישית ונכנסה לרשומות בינואר 2019. התיקון מחייב לחבוש קסדה בכל רכיבה על אופניים חשמליים. תיקון זה תקף גם לרוכבי הגלגינוע.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קידום תיקון לפקודת התעבורה בשיתוף משרדי הביטחון פנים והמשפטים, אשר ידחה את גיל הזכאות המינימלי לרישיון נהיגה למי שהורשע בעבירה על כלים חשמליים
מרכיב ההחלטה
על פי המידע מאת משרד התחבורה, לאור פיזורה של הכנסת ה־ 20 לא היה ניתן לקדם הצעת חוק זו.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
קידום תיקון לתקנות התעבורה בשיתוף משרד המשפטים שיקבע החל מינואר 2019 איסורים כגון: איסור רכיבה למי שאינו בעל רישיון נהיגה ולא עבר מבחן לצורך קבלת הרישיון, נסיעה ללא אפוד בשעות שהוגדרו בתקנות התעבורה, נהיגה בשכרות, ואיסור על שינוי הכלים. כמו כן ייקבע כי ניתן לתת קנסות בגין עבירות אלו
מרכיב ההחלטה
על פי תיקוני חקיקה שתוקנו בפברואר 2019, ישנו איסור על כל אדם (כולל יצרן, יבואן או משווק) לבצע שינויים במבנה אופניים חשמליים באופן שיגרום להם להפסיק לעמוד בתנאים הקבועים בהגדרה של אופניים חשמליים. כמו כן, בתיקוני החקיקה נקבע כי ניתן לרכב רק מגיל 16 ולאחר מעבר של המבחן. קיימת חובה על לבישת אפוד זוהר. בנוסף, למשטרת ישראל ישנה הסמכות לקנוס את הרוכבים ובהתאם למספר קריטריונים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הגברת האכיפה על ידי תיקון לתקנות התעבורה שיקבע העלאת קנס בגין רכיבה ללא קסדה על אופניים או קורקינט חשמלי, באופן שיחול גם על אופנועים. בנוסף, יש לתקן את תקנה 132, כך שתקבע כי החובה על פנסים ומחזירי אור תחול על קורקינטים ממונעים גם כן
מרכיב ההחלטה
בתיקוני החקיקה שנכנסו לתוקף ביולי 2019 נקבעו קנסות בנושאים רבים הקשורים לנהיגה על אופניים עם מנוע וקורקינט. עם זאת, הקנס על נסיעה ללא קסדה לא עלה, ולא בוצע כתוצאה מפיזורה של הכנסת ה־20. תיקון תקנות התעבורה כך שתקנה 123 המחילה חובות להתקנת פנסים ומחזירי אור באופניים תחול גם על קורקינט ממונע בוצע ופורסם ברשומות.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
קידום תיקוני חקיקה, שלפיהם פקחים לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו– 2016 יוסמכו לפקח על העוסקים במכירת כלים חשמליים. כמו כן, הפקחים יוכלו לקנוס מוכרים בגין הפרה של התקנות
מרכיב ההחלטה
תיקוני החקיקה לא קודמו בשל סוגיות מקצועיות שלא ניתן להן מענה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות בהשתתפות משרד הפנים, נציג משרד המשפטים ונציג השלטון המקומי שימנה שר הפנים, שיבחן אפשרויות לסימון ורישום של הכלים החשמליים, וניהול המידע בעניין זה
מרכיב ההחלטה
הצוות הוקם, אך לא פורסמו תוצרים מאחר והתהליכים לוקחים זמן רב.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
בחינת אפשרות לקידום נתיבים או שבילים לאופניים חשמליים, או גלגינוע המיועדים לכלים חשמליים בלבד, וזאת על ידי צוות בהשתתפות נציגים של המשרד לביטחון פנים, משרד המשפטים, משרד הפנים ומשרד האוצר
מרכיב ההחלטה
העבודה על הקמת הצוות טרם החלה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות בין משרדי שיבחן תשתית משפטית להחרמת או גריטת כלי רכב שאינו נמצא תקין או שבעליו הפר את החוק. כמו כן, יש לקדם את הרחבת סמכויות האכיפה של הפקחים המקומיים
מרכיב ההחלטה
הקמת הצוות נמצאת כרגע בעבודת מטה.
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים