החלטת הממשלה ליישום המלצות הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה (דו"ח פלמור)

מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית - אימוץ המלצות ועדת פלמור למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה

מה הוחלט?

ועדת פלמור למאבק בגזענות הינה תוצר של מחאה ציבורית של קהילת יוצאי אתיופיה והוקמה כתוצאה מהחלטת ממשלה 1107 משנת 2016. דו"ח המלצות הוועדה גובש בעבודת מטה משותפת של נציגים בכירים של משרדי הממשלה, פעילים חברתיים יוצאי אתיופיה ונציגי אקדמיה ומטרתו הייתה מתן מענה מקיף ותשתיתי לגזענות מוסדית המופנית כלפי אזרחים בכלל, וכלפי יוצאי אתיופיה בפרט. מרבית המלצות הדו"ח אומצו בשתי החלטות ממשלה – החלטה  1958 מחודש אוגוסט 2016, בה עוסק דו"ח זה, והחלטה 2254 מדצמבר 2016, העוסקת בהמלצות הנוגעות למשטרה.

החלטת הממשלה 1958 עוסקת במספר רב של משרדי ממשלה וכוללת הנחיות בתחומים שונים, הן לעניין יחידות ופעילות ממשלתית הקיימת מזה זמן רב (תכניות של משרד החינוך, הכשרות למורים, סקרים בקרב עובדי מדינה, פעילות נציבות שוויון זכויות בעבודה), והן לעניין הקמה של יחידות ומנגנונים חדשים (היחידה למיגור הגזענות במשרד המשפטים, דו"חות פעילות עיתיים, מינוי ממונים לנושא במשרדי הממשלה).

 

הדו"ח נכתב על ידי עטר ידין, תחקירנית בפרויקט המוניטור, בהנחיית נועה רוזנפלד, מנהלת תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח

מה קורה עם זה?

שנתיים מאז התקבלה החלטת הממשלה, ניתן לומר כי חלקים משמעותיים מתוך ההחלטה קודמו בפועל, בדגש על פעילות משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה – גם אם לא בלוחות הזמנים שנקבעו. בתוך כך ניתן לכלול את הקמת היחידה למיגור הגזענות במשרד המשפטים ופעילותה (פרסום דו"ח פעילות שנתי, מתן מענה לתלונות, תכלול החלטת הממשלה, יצירת רשימת מומחים לתקשורת והקמת ועדה ציבורית מייעצת). כך גם רבות מהפעולות שהיו באחריות היועץ המשפטי לממשלה.

יחד עם זאת, פעולות רבות שנמצאו בתחום האחריות שמחוץ למשרד המשפטים והייעוץ המשפטי לממשלה יושמו באופן חלקי בלבד או לא יושמו כלל – כך רוב הפעילות של משרד החינוך, משרד התרבות וחלקים מפעילותה של נציבות שירות המדינה.

בנוסף, בחלק מן היחידות שהיו קיימות לפני החלטת הממשלה, התקבלה החלטת הממשלה כ"המלצה" בלבד, ולא שינתה את סדרי העדיפויות בתוך היחידות והמשרדים. כך למשל, במשרד החינוך, לא פותחו הכשרות מחייבות למורים בנושא גזענות, לא הוטעמו תכנים בספרי לימוד ומשרד החינוך לא פועל לתמרץ תכנים רב תרבותיים בבתי ספר. בנוסף, גם בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה קשה להצביע על שינויים ברורים ומוגדרים בעקבות המלצות הדו"ח והנחיות החלטת הממשלה.

 

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הפקת שידורים יזומים עם מסר למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה
מרכיב ההחלטה
נעשתה ההתקשרות לביצוע הקמפיין, אך הוא עדיין לא יצא לפועל. לפ"מ צפויה לעלותו לאוויר באוגוסט 2018.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
מינוי ממונה למניעת גזענות בגופים הסטטוטוריים
מרכיב ההחלטה
ממונה למניעת גזענות- מונה ב-44 מתוך 47 משרדי ממשלה ויחידות סמך
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
נרשמה הודעת השר לביטחון פנים כי נקט צעדים למיגור הגזענות
מרכיב ההחלטה
רוב המלצות דו"ח פלמור שנוגעות למשטרה אומצו בהחלטת ממשלה 2254 בדצמבר 2016
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קמת קרן לייזום פרויקטים על-ידי אמנים, יוצרות ויוצרים יוצאי אתיופיה
מרכיב ההחלטה
לא הוקמה קרן לייזום פרויקטים על ידי אמנים ויוצרים יוצאי אתיופיה. המשרד תומך במיזמים ופרויקטים בדרכים אחרות
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת קרן להכשרה ראשונית לכל תחומי האמנויות לעידוד יוצרים יוצאי אתיופיה
מרכיב ההחלטה
באוגוסט 2017 פורסם מכרז להקמתה של קרן ליוצרים עצמאיים אשר מתוכה יוקצו כספים לטובת יוצרות ויוצרים מהעדה האתיופית. הקרן טרם הוקמה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הקמת "חממת קולנוע" לבני ובנות העדה האתיופית
מרכיב ההחלטה
לא פורסם מכרז להקמת חממת הקולנוע אשר תבטא את קולותיהם הייחודיים של בנות ובני העדה
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
תרגום לאמהרית מסמכים רשמיים המוצאים על ידי שירות המבחן לנוער
מרכיב ההחלטה
מסמכים רלוונטיים מתורגמים לאמהרית בשירות המבחן לנוער
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תרגום לאמהרית בישיבות בשירות המבחן לנוער
מרכיב ההחלטה
בשירות המבחן לנוער ישנם שירותי תרגום לשפה האמהרית והטיגרינית, נעשה בהם שימוש בהתאם לצורך
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
עריכת מחקר הבוחן ייצוג מגוון בתקשורת
מרכיב ההחלטה
מתקיימים מחקרים הם לא מחקרים תקופתיים כפי שנקבע בהחלטה
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
תמיכה בשידורים להנכחה ישראלית-אתיופית
מרכיב ההחלטה
המועצה לשידורי כבלים ולוויין אינה תומכת בשידורים א-מסחריים בעברית, להנכחת החוויה הישראלית-אתיופית
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הגברת היקף הפעילות של הנציבות לשיווין הזדמנויות בעבודה
מרכיב ההחלטה
הנציבות מבצעת שורה של פעולות להגברת האכיפה, שיפור היכולות למתן מענה לפניות והנגשה, אך לא ניתן לקבוע בוודאות כי פעולות אלו הן פועל יוצא של החלטת הממשלה
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
קיום מכינה למועמדים לשוק העבודה
מרכיב ההחלטה
מכינות להכשרת מועמדים מתבצעת במסגרת תכנית "למרחק", תכנית הכוון תעסוקתית ליוצאי אתיופיה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מפגשים בין מעסיקים למועסקים פוטנציאלים
מרכיב ההחלטה
הגדלת היוזמות מול מעסיקים מתבצעת במסגרת תכנית "למרחק", תכנית הכוון תעסוקתית ליוצאי אתיופיה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מתן עדיפות בחוזים ממשלתיים לספקים המיישמים את עקרון הגיוון התעסוקתי
מרכיב ההחלטה
נעשתה בחינה והוחלט לפעול לקידום הנושא
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינת הוספת תניה בחוזים ממשלתיים האוסרת התנהגות
מרכיב ההחלטה
נעשתה בחינה והוחלט כי יפורסמו הוראות בנושא
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תמרוץ תכנים נגד גזענות במגמות קולנוע ותיאטרון ובאמצעות פרס שר החינוך
מרכיב ההחלטה
לא קיים תמריץ ליצירות מצטיינות בתחום ההתמודדות עם גזענות בהקשר לקהילת יוצאי אתיופיה אך הפרס ב-2017 ניתן עקב תרומה בנושא.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
תמרוץ לתכני רב תרבותיות בבתי ספר
מרכיב ההחלטה
מרכיב זה בהחלטה לא מומש מאחר ולמשרד החינוך אין משאבים לקדמו
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
פיתוח מנגנונים לתמרץ בתי ספר לעידוד יצירה של בני נוער, במסגרת לימודיהם בתיכון במגמות קולנוע ותיאטרון
מרכיב ההחלטה
ערב ההחלטה היו קיימים מנגנונים לפיתוח ועידוד יצירה במגמות קולנוע ותאטרון, באמצעותם ניתן לבקש בקשות. לא קיים תקציב ייעודי
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הגברת השימוש בתכני היסטוריה ומורשת של יהדות אתיופיה ובתכנים על שונות לרבות בצבע עור - בהקשרים חיוביים
מרכיב ההחלטה
משרד החינוך פעל ליצירת תכנים והקים פלטפורמה אינטרנטית להנגשתם. בנוגע להגברת השימוש בתכנים על שונות, הוחלט כי הבחנה בין קבוצות והתייחסות ספציפית אינה נכונה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הכשרה מחייבת לעובדי הוראה
מרכיב ההחלטה
לא קיימת הכשרה שיטתית ומחייבת בנושא מניעת גזענות, מטעמי תקציב
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
בניית תכניות עבודה שיכללו השתלמויות חובה בנושא שוויוניות וטיפול ומניעת גזענות ואפליה
מרכיב ההחלטה
המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים ממשיך לפתח תכניות, מתקיימות השתלמויות למורים אך הן לא בגדר חובה. כמו כן, לא קיימת יחידת חובה לרב תרבותיות ושונות
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
בחינת דרכים ליצירת עתודת ניהול במערכת החינוך
מרכיב ההחלטה
משרד החינוך פעל לאיתור מורים יוצאי אתיופיה בעלי פוטנציאל לעתודה ניהולית
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
חניכה ורשתיות לנקלטים בתחילת דרכם המקצועית
מרכיב ההחלטה
לא גובשה תכנית חניכה של אוכלוסיות זכאיות קידום
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת מאגר מועמדים יוצאי אתיופיה להשמת אקדמאים בשירות המדינה
מרכיב ההחלטה
לא הוקם מאגר
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
פרסום דו"ח גיוון תעסוקתי ומדד הכלה במשרדי ממשלה
מרכיב ההחלטה
לא פורסם דו"ח
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
ביצוע סקר אקלים וגיוון במשרדי ממשלה
מרכיב ההחלטה
לא נערך סקר
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
עריכת סדנאות לגיוון תעסוקתי ולמיגור הגזענות למנהלים ועובדים במגזר הציבורי
מרכיב ההחלטה
נערך כנס אחד בשנת 2017 ואחד בקיץ 2018
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מינוי ממונה משרדי למניעת גזענות בכל משרד ממשלתי
מרכיב ההחלטה
המדיניות שונתה והוחלט למנות ממונים ייעודיים לתחום הגזענות רק ב-19 משרדים גדולים, ביתר התפקיד אוחד עם הממונה על גיוון תעסוקתי. הליך המינוי נמצא בעיצומו, וסה"כ מונו 50 ממוני גיוון תעסוקתי
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
בחינת הליכים משמעתיים כלפי בעלי מקצועות רישויים
מרכיב ההחלטה
נעשית בחינה של הנושא אך היא טרם הסתיימה
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
בחינת הליכים משמעתיים בשירות המדינה, במשטרת ישראל ,שירות בתי הסוהר וצה"ל
מרכיב ההחלטה
הועברה הבהרה בנושא
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
חידוד נהלים לשימוש בחוק העונשין
מרכיב ההחלטה
לא בוצע תהליך של חידוד וריענון נהלים לחוק העונשין
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
תקצוב החלטת ממשלה 1958
מרכיב ההחלטה
תקני כוח האדם ופעילות היחידה במשרד המשפטים תוקצבו
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
העברת מידע מגורמי אכיפה ותביעה למח"ש ולמחלקת משמעת במשטרה
מרכיב ההחלטה
ההנחייה ניתנה ונכנסה לתוקף בינואר 2018
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תרגום לאמהרית של מסמכי מח"ש והפרקליטות
מרכיב ההחלטה
פרקליטות המדינה פועלת לתרגום תכנים מרכזיים לשפה האמהרית
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
מתאם בין משרדי למניעה וצמצום עבריינות בקרב בני נוער
מרכיב ההחלטה
התפקיד אויש בנובמבר 2017
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הרחבת פיילוט בתי משפט קהילתיים
מרכיב ההחלטה
הפיילוט הורחב. כיום פועלים שלושה בתי משפט קהילתיים: באר שבע, רמלה ותל אביב
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
ייצוג על ידי הסיוע המשפטי כך שיבוטל המבחן הכלכלי במקרה של פגיעה בשוויון או הפליה
מרכיב ההחלטה
הצעת חוק בנושא אושרה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה ביוני 2018 וממתינה לאישור בקריאה שנייה ושלישית. החוק עתיד לעלות לאישור במושב החורף של הכנסת שיחל באוקטובר 2018
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
ייצוג על-ידי הסנגוריה הציבורית בליווי חשוד המתלונן כי הותקף שלא כדין
מרכיב ההחלטה
תיקון תקנות הסנגוריה, נכנס לתוקף ב- 14 לינואר 2018
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
ביטול אגרת בית-משפט בתביעות לפי חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים
מרכיב ההחלטה
לא הוכן נוסח לתיקון החוק
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת מועצה ציבורית לצד יחידת התיאום הממשלתית
מרכיב ההחלטה
הוקמה בדצמבר 2017
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
דיווח שנתי לוועדת השרים על עמידה במדדים
מרכיב ההחלטה
מתקיים דיווח שוטף לוועדת השרים
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
יצירת רשימה לגיוון המומחים המופיעים בתקשורת
מרכיב ההחלטה
רשימת מומחים יוצאי העדה האתיופית ("TOPLIST"), מופעלת ע"י עמותת "אנו" בהתקשרות עם משרד המשפטים
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
דו"ח פעילות שנתי של היחידה למיגור הגזענות
מרכיב ההחלטה
דו"ח מקיף פורסם במרץ 2018
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
טיפול בתלונות בנושא גזענות
מרכיב ההחלטה
קיימת פלטפורמה לדיווח על גזענות ואפליה במשרד המשפטים
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת יחידת תיאום למאבק בגזענות
מרכיב ההחלטה
הוקמה בפברואר 2017 במשרד המשפטים
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים