גיבוש תכנית למניעת אלימות במשפחה

מניעה וטיפול באלימות במשפחה

מה הוחלט?

בנובמבר 2014 הוקמה ועדה מקצועית לעסוק בגיבוש תכנית למניעת אלימות במשפחה. הצוות המקצועי הגיש מסקנותיו תוך שנה, בנובמבר 2015. על אף שמסקנות הצוות הוגשו, התקבלה במרץ 2016 החלטת ממשלה זו, אשר קבעה להקים ועדת מנכ"לים שתרכז את הטיפול בנושא האלימות במשפחה. נקבע כי הועדה תעסוק בתיאום והתוויית מדיניות אחידה ומובנית בכפוף לשר הרווחה והשירותים החברתיים ותגיש תוך חצי שנה מיום הקמתה תכנית עבודה מפורטת ליישום המלצותיה, כלומר, עד נובמבר 2016.

מה קורה עם זה?

נכון ליוני 2017, ההחלטה יושמה, אם כי באיחור. מסקנות ועדת המנכ"לים הונחו על שולחן הממשלה ואף הוצגו בכנסת כבר בנובמבר 2016, אך רק שמונה חודשים מאוחר יותר אומצו כהחלטת ממשלה. הסיבה לעיכוב נבעה מתמחור והערכת עלויות של התכנית וסיכומה התקציבי מול משרד האוצר.

כאמור, למרות שמסקנות הצוות המקצועי הוגשו כשנה וחצי קודם לכן, רק באמצע יוני 2017 עברה החלטת ממשלה שאימצה את מסקנות הועדה הכוללת הצבת עובד סוציאלי בכל תחנת משטרה, הקמת מקלטים לנערות הרות, הרחבת תכנית שיקום לגברים מכים, הרחבת תכנית להברחת נשים מוכות לחו"ל, שימוש באזיקונים אלקטורנים נגד גברים מכים ועוד. 

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים