יישום החלטת הממשלה לקידום בנייה ירוקה בישראל

על בסיס החלטת קבינט הדיור שמספרה 1806 (דר/47) מיום 3.7.2013

מה הוחלט?

החלטת הממשלה לבנייה ירוקה מניחה את תשתית אנושית וטכנית בישראל בדמות הכשרות בעיקר בתחומים חדשים (כמו מלווי בניה ירוקה, יועצים תרמיים ויועצי תאורה יחודית של בניה ירוקה), הקמת מרכז מידע, תקינה מתאימה ליצירת סטנדרטים מתאימים לקבלנים ולאדריכלים והסברה בכדי לקדם בנייה ירוקה ולייצר כלפיה מודעות. ליישום ההחלטה אחראים המשרד להגנת הסביבה, משרד הבינוי והשיכון, משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים. ההחלטה תוקצבה ב-3.6 מיליון ₪ במהלך שנת 2014 לתקופה של 3 שנים עתידיות.

מה קורה עם זה?

החלטת הממשלה יושמה באופן מלא, וזאת למרות העובדה שתקציב 2015 עבר באיחור ניכר, ועל אף שחלקים נרחבים מהתוכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה, שבניה ירוקה היא נדבך בה, לא יושמו או בוטלו. התוכנית קודמה ע"י המשרד להגנת הסביבה וכללה קידום של נושא הבנייה הירוקה בתחום ההכשרות, ההסברה, פיתוח תקן הבניה הירוקה וחינוך.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
המשך כתיבה ועדכון של תקנים בנושא בנייה ירוקה
מרכיב ההחלטה
נכתבו חלקים חדשים בתקן הבנייה הירוקה ומתבצע פיילוט במבני הדיור הממשלתי לסימון מבנים בתווית אנרגטית.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת מרכז ידע ישראלי לבנייה ירוקה, שיעסוק בקידום ידע אקדמי בתחום הבנייה הירוקה
מרכיב ההחלטה
נעשה עדכון שוטף של פורטל בנייה ירוקה של משרד הגנת הסביבה, אושרו מימון מחקרים והתקשרות עם הפורום הישראלי לאנרגיה להפקת דו"חות נתונים משיפוץ אנרגטי. השתתפות בהקמת מבנה מאופס אנרגיה.ליווי פיילוט של 28 מבנים ירוקים ומבני ביקורת שאינם ירוקים בשנים 2013-2016. בוצע סקר מבנים קיימים עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קידום מסגרות להכשרת כוח אדם בתחום הבנייה הירוקה
מרכיב ההחלטה
במהלך 2014 אושרן שת"פ עם אונ' ת"א להכשרות באקדמיה ומיזם עם המועצה הישראלית לבנייה ירוקה לקיום הכשרות לאורך 3 שנים
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
ביצוע פעולות הסברה לציבור הרחב הנושא בנייה ירוקה בשנים 2014-2016
מרכיב ההחלטה
הוצב מבנה הדגמה בפארק אריאל שרון, עוצב מדליון לתקן הבניה הירוקה, משרד הגנת הסביבה השתתפות בכנסים בנושא ופורסם מדריך לשיפוץ ירוק.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים