בחינת יישום המלצות וועדת טרכטנברג 2023

דוח מעקב מרץ 2023

מה הוחלט?

בדו"ח מסכם שפורסם בחודש ספטמבר 2011, הציעה ועדת טרכטנברג 165 המלצות מקיפות בשלל תחומים לרבות: חינוך, דיור, מיסוי, צמצום הריכוזיות במשק, והורדת יוקר המחיה. עיקרי דו"ח הוועדה אומצו על ידי הממשלה באוקטובר 2011. ראש ממשלת ישראל דאז, בנימין נתניהו, הצהיר כי הדו"ח הינו "טוב לאזרחי ישראל, הוא מוריד את יוקר המחייה, מפחית במיסים, מגדיל את ההכנסה הפנויה, משתתף באופן משמעותי במימון החינוך לגיל הרך והופך את הדיור לזמין יותר". באופן ישיר, נגזרו מדו"ח הוועדה 12 החלטות ממשלה שהתקבלו על ידי הממשלה ה־ 32.

דו"ח טרכטנברג הדגיש את החשיבות של הגברת התחרות ופתיחת השווקים לייבוא במטרה להוריד את מחיריהם של המוצרים והשירותים ולהעלות את ההיצע בסל הצריכה של האזרחית מן השורה. נוסף להפחתת הרגולציה המושתת עליהם על ידי הממשלה, תוך שימת דגש על המסים העקיפים החלים עליהם, כגון מכסים, מסי קניה, בלו ומע"מ.

מה קורה עם זה?

תופעת הריכוזיות קיימת מזה שנים רבות במדינת ישראל. המחאה החברתית נוסף לאימוץ ויישום חלק מהמלצות הוועדה לשינוי חברתי כלכלי יצרו מגמה של צמצום הריכוזיות והפחתת הנטל הרגולטורי, המשפיעים באופן ישיר על יוקר המחייה בישראל. רוב המלצות דו"ח טרכטנברג אשר אומצו ויישומו — הביאו לשינוי בסדרי עולם בחלק מענפי המשק: מלט, מזון, חסכונות פיננסיים, צעצועים, טואלטיקה, רהיטים ועוד.

לאחר פרסום הדו"ח אומצו 22 סעיפים מדו"ח טרכטנברג במסגרת 12 החלטות ממשלה. מתוכם 15 סעיפים יושמו במלואם (68%), 5 סעיפים ייושמו חלקית (23%) ו־2 לא יושמו כלל (9%).

לקריאת דוח מעקב 2022

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים