יישום מדיניות הממשלה במשק הגז הטבעי

על בסיס החלטת ממשלה 442 לאימוץ עיקרי המלצות הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל (דו"ח ועדת צמח)

מה הוחלט?

עדת צמח הוקמה ב־2012 בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה, שאול צמח. אחת המטרות המרכזיות של הוועדה היתה להמליץ על מדיניות שתדאג לשמור עתודות גז למשק המקומי ובמקביל לאפשר את ייצוא שאר הגז. בנוסף, התקווה היתה שקביעת מדיניות מוסדרת לגבי יצוא הגז, תקדם את פיתוח מאגרי הגז ובפרט את פיתוח מאגר לוויתן, כך שהגז מהמאגר יחל לזרום בהקדם. הוועדה בחנה את המדיניות הנהוגה במשקי גז טבעי בעולם וניסתה לגבש מדיניות שמצד אחד תבטיח את צורכי האנרגיה של מדינת ישראל, ומצד שני תיצור תנאים לתחרות ותעודד אווירה עסקית בענף. נקבע כי זו הכמות הנדרשת ל־29 שנה. בהמלצותיה, קבעה הוועדה כי כמות הגז הנדרשת לצרכי המשק היא 450 BCM. בכדי שהמשק והמדינה יהיו עצמאיים אנרגטית. את שאר הגז, ניתן יהיה לייצא, תחת מגבלות רגולטוריות מסויימות.
הוועדה אף עודדה יצירת הסכמים עם מדינות שונות לצורך ייצוא הגז. בנוסף, המליצה הועדה על מעורבות ממשלתית בתכנון ובניית תשתיות בענף. הוועדה הגישה את המלצותיה בשנת 2013, ואלו אומצו על ידי הממשלה בהחלטה 442, "אימוץ עיקרי המלצות הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל (דו"ח ועדת צמח") ביוני 2013.

מה קורה עם זה?

החלטת ממשלה 442 שאימצה את מסקנות ועדת צמח קבעה את מדיניות הממשלה בנושא שוק הגז הטבעי בשנת 2013. מאז, בחמש השנים האחרונות עברו מספר החלטות ממשלה ששינו אותה, וביטלו חלקים ממנה. בחינה של ההחלטה בשנת 2015 היתה מלמדת כי חלקים נרחבים מההחלטה המקורית לא יושמו, אך יש לסייג כי התגליות והשינויים בשוק הגז הובילו לחוסר וודאות בענף, להתפטרותו של הממונה על ההגבלים העסקיים, לקביעת מתווה הגז ולמעורבות בג"צ בנושא. כמו כן, יש לציין גם כי שנת 2015 היתה שנת בחירות. מתוך הסעיפים שלא בוטלו, ניתן לומר כי הרוב יושם: נקבע נוהל מסודר לקבלת אישור ייצוא גז ממאגר, משרד האנרגיה יצא במכרז לפיתוח מאגרים חדשים, התקבלה החלטת ממשלה שהגדירה צעדים אופרטיביים לפיתוח מאגרים קטנים  והמדינה מקיימת מו״מ עם מספר מדינות כדי להגיע להסכמים בינלאומיים בתחום הגז הטבעי.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
קביעת כמות הגז הנשארת במשק המקומי
מרכיב ההחלטה
וועדת צמח קבעה את כמות הגז שניתן לייצא. בעקבות מתווה הגז הוקפא פיתוח משק הגז והוא נכנס למצב של חוסר וודאות. לאחר אישור המתווה ב־,2015 פירסם משרד האנרגיה הנחיות רשמיות להגשת בקשה לייצוא גז ממאגר
סטטוס היישום
בוטל
תמונת מצב עדכנית
הקמת ועדה בין משרדית להסרת חסמים
מרכיב ההחלטה
הוקמה ועדה בראשות מנכ"ל רה"מ, שהתכנסה בשנים 2013–2014. היתה מעורבת בכמה החלטות ממשלתיות יושם בנושא, ובגיבוש מדיניות, אך לא פרסמה מסקנות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת ועדה בין משרדתית לבחינת מעורבות ממשלתית נכונה בפיתוח ענף הגז הטבעי
מרכיב ההחלטה
הוועדה לא הוקמה. הוחלט שהנושאים שהיתה אמורה לטפל בהם, יידונו במסגרת הוועדה להסרת חסמים.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
יצירת הסכמים בילטראליים עם מדינות שונות לאספקת גז טבעי
מרכיב ההחלטה
הסכם הבנות עם הרש"פ מ־2014 בוטל. קיים הסכם הבנות עם מצרים. ב־2016 נחתם הסכם ענק עם ירדן. מתקיימים מגעים עם טורקיה, קפריסין יוון ואיטליה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
אספקה מינימלית של מאגר למשק, כללים למכירה למשק המקומי ולייצוא
מרכיב ההחלטה
באפריל 2017 קיבלה הממשלה את החלטה לעידוד המאגרים הקטנים. בדצמבר 2017 אישרה מועצת הנפט את החברות שזכו ברישיונות החדשים לחיפושי גז טבעי ונפט במים הכלכליים של ישראל.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינת החלטת הממשלה תוך 5 שנים
מרכיב ההחלטה
ליישום עתידי.
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
בחינת הקמת תשתיות ורשיונות אחסון למאגר תמר
מרכיב ההחלטה
שותפויות הגז לא הקימו את הצינור שהיה אמור להגביר את קצב הזרימה . מתווה הגז שינה את הסעיף הזה והשאיר מקום לשיקול דעתו של מנהל רשות הגז בדבר הקמת צינור נוסף. נכון להיום אין החלטה על בניית צינור נוסף.
סטטוס היישום
בוטל
תמונת מצב עדכנית
תיקוני חקיקה בנושא קבלת החלק של הציבור במשאב הגז הטבעי
מרכיב ההחלטה
העבודה שהחלה במשרד האוצר בנושא נעצרה בעקבות פיזור הממשלה ה־.33 לבסוף, במתווה הגז שעבר ב־2015 נקבעו נהלים ותקנות ע"י רשות המיסים לגבי עניני המיסוי וייתרו את תיקוני חקיקה.
סטטוס היישום
בוטל

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים