69% מגופי הממשלה קיבלו ציון "נכשל" בהיענות לציבור

תאריך פרסום:
02/03/2022