סקר: כמה מהציבור רוצה לשנות את שיטת הממשל?

תאריך פרסום:
13/07/2022