ממשל במשבר – בעיית היציבות של שיטת הממשל הישראלית

תאריך פרסום:
03/08/2022