המלחמה היא המבחן הגורלי של הרשויות המקומיות. איך הן עומדות בו?

תאריך פרסום:
01/01/2024