במשך שנים סבלנו מהמשבר במקצועות הבריאות. עכשיו הוא יחריף

תאריך פרסום:
08/02/2024