המדינה התחייבה לייעל את המגזר הציבורי ולגוון את כוח האדם. בפועל, כמעט דבר לא השתנה

הפעם במדור "המוניטור" של גלובס, החלטת ממשלה 481 מחודש יוני 2013 אשר אימצה את המלצות "ועדת דיין" במטרה לייעל את המגזר הציבורי ולפתוח את שירות המדינה לקהלים חדשים
תאריך פרסום:
26/03/2023
ממשל ומנהל ציבורי
שירות ציבורי