החקלאות ניצבת בפני איום קיומי. מה הממשלה עושה בעניין?

תאריך פרסום:
14/12/2023