ב–7 באוקטובר המערכת הציבורית לא הייתה. גם כיום היא לא לגמרי מתפקדת

תאריך פרסום:
08/05/2024