במיוחד עכשיו, האוכלוסיות המיוחדות זקוקות לסיוע ממשלתי. האם הוא מגיע?

תאריך פרסום:
25/01/2024