במיגון חלקי ובלי כוח אדם: האם מערכת הבריאות ערוכה למלחמה?

תאריך פרסום:
30/11/2023