תמונת מצב ביישום ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה־34

תאריך פרסום:
19/09/2023
ללא קטגוריה

מחקר זה בחן את מידת מימוש ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו במסגרת הקמת הממשלה ה-34 בישראל, כחצי שנה לאחר הקמתה. המחקר מצא כי:

 • מידת מימוש ההסכמים הקואליציוניים בתקופה זו הייתה נמוכה יחסית. רק כ-20% מהסעיפים בהסכמים הקואליציוניים מומשו באופן מלא, כ-30% מומשו באופן חלקי, וכ-50% לא מומשו כלל.
 • הסעיפים שנכללו בהסכמים הקואליציוניים של מפלגת הליכוד מומשו באופן הטוב ביותר.
 • הסעיפים שנכללו בהסכמים הקואליציוניים של סיעות המיעוט מומשו באופן הפחות טוב.
 • סעיפים בעלי אופי ביצועי מובהק מומשו באופן הטוב ביותר.
 • סעיפים בעלי אופי הצהרתי מומשו באופן הפחות טוב.

המחקר מצא כי ישנם מספר גורמים המשפיעים על מידת מימוש ההסכמים הקואליציוניים:

 • מוטיבציה פוליטית: מידת המוטיבציה של המפלגות המצטרפות לקואליציה לממש את ההסכמים הקואליציוניים.
 • מורכבות ההסכם: מידת המורכבות של ההסכם הקואליציוני, אשר קשורה לגודל ההסכם, לתחומי העניין שבהם הוא עוסק ולמספר הצדדים החותמים עליו.
 • התנאים הפוליטיים והכלכליים: תנאים אלו יכולים להשפיע על היכולת של הממשלה לממש את ההסכמים הקואליציוניים.

המחקר ממליץ על מספר פעולות שנועדו לשפר את מידת מימוש ההסכמים הקואליציוניים:

 • הגדלת המעורבות של הממשלה בהליך גיבוש ההסכמים הקואליציוניים: הממשלה צריכה לסייע למפלגות המצטרפות לקואליציה בגיבוש הסכמים קואליציוניים ריאליסטיים וניתן למימוש.
 • שיפור תהליך המעקב אחר מימוש ההסכמים הקואליציוניים: יש לשפר את תהליך המעקב אחר מימוש ההסכמים הקואליציוניים, על מנת לזהות בעיות בזמן אמת ולנקוט בצעדים מתאימים לפתרון הבעיות.
 • יצירת מנגנונים להבטחת מימוש ההסכמים הקואליציוניים: יש ליצור מנגנונים להבטחת מימוש ההסכמים הקואליציוניים, כגון מנגנון ענישה למפלגות המצטרפות לקואליציה אשר אינן מממשות את ההסכמים הקואליציוניים.