רקע עלינו

המרכז להעצמת האזרח פועל לשיפור הממשל בישראל, על ידי קידום יכולות הביצוע של הרשות המבצעת, במטרה להעצים את האפקטיביות של המגזר הציבורי ובכך לשרת אותנו האזרחים באופן המיטבי.

מה זה אומר להעצים אזרח?

את השלכות יוקר המחיה אנחנו מרגישים במחיר של עגלת הסופר שלנו שזינק לשמיים ומחירי הדיור שלא פוסחים על אף משפחה. הטענה הרווחת, כי הממשלה לא עושה. אנחנו טוענים שהממשלה מנסה לעשות, אך פשוט, במקרים רבים, היא לא מצליחה לבצע את מה שהיא עצמה החליטה.

כבר בשנת 2011 יוקר המחיה הוציא אותנו האזרחים לרחובות, מה שהביא את הממשלה ה־32 לכנס את הוועדה להתמודדות עם יוקר המחייה, וועדת טרכטנברג. המלצותיה ממהרות להגיע, הממשלה מקבלת אותן – אך האם הן מיושמות בפועל?

אז זהו, שבתחומים רבים שנוגעים לחיינו, תחבורה, חינוך, יוקר מחייה – החלטות רבות פשוט נתקעות.

ובמידה והחלטות הוועדה היו מיושמות במלואן – מצבנו כאזרחים היה טוב יותר. יישום מדיניות הממשלה הוא תיקוף לכך שהממשל עובד בשבילנו. האחריותיות הנדרשת ממקבלי ההחלטות ומשרתי הציבור הוא צורך מהותי בחוזה שנחתם בין האזרח לשלטון.

כאן אנחנו נכנסים לתמונה – המרכז פועל בכלים מגוונים על מנת לזהות ולאבחן כשלים וחסמים מערכתיים בתחום יישום המדיניות ולהציע פתרונות שיסייעו בשיפור עבודת הממשל ובהשגת תוצאות המשפרות את איכות החיים של אזרחי ישראל. המרכז פועל הן באמצעים של פיתוח ידע מחקרי ואקדמי, הן בכלי פיקוח ומעקב הלכה למעשה אחר תהליכי יישום החלטות ציבוריות, והן בהובלת שיח ציבורי, תקשורתי ופוליטי לטובת העמדת הנושא במוקד סדר היום. פעולות אלו מסייעות ביצירת תשתית ידע   רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית להבנת תהליכי ממשל בישראל והדרכים לשפרם..

בנוסף, פועל המרכז להעמדת כלים טכנולוגיים מתקדמים וחדשניים המסייעים בהגברת האחריותיות (accountability) מצד מקבלי ההחלטות ומשרתי הציבור. כלים אלה נועדו להגביר את ההיכרות והמעורבות האזרחית בתחומי העשייה של המגזר הציבורי, ולסייע בהגברת יחסי האמון שבין מערכות הממשל לבין ציבור האזרחים.

הפתרונות שלנו: צמצום התווך בין הממשל והאזרח

מה הם הכלים העומדים לרשותנו כדי להעצים את האפקטיביות של הממשלה? המרכז מבצע מעקב אחר יישום מדיניות ממשלה ופועל במספר אמצעים על מנת לייעל את עבודת הממשלה; המרכז עובד בממשק עבודה ישיר מול משרדי הממשלה והחברה האזרחית, במטרה למקסם את יכולות המשרדים לשרת את הציבור באופן המיטבי.

המוניטור

מעקב וניתוח של כלל ההחלטות האסטרטגיות של הממשלה ואופן יישומן בפועל. המרכז מפיק דו"חות מפורטים המשקפים תמונת מצב ברורה לציבור ולקובעי המדיניות של רמת הביצוע הממשלתית. תוכלו למצוא אותנו גם במדור המשותף שלנו ב"גלובס" – פותחים עם הסופ"ש עם סיפור מרתק על ההחלטות המשפיעות על חיינו.

מדד הממשלה – איך משרד מממשלתי מתנהל?

יצאנו לבחון והשוואתנו בין משרדי הממשלה, על פי שלושה קריטריונים עיקריים; מידת הקשב לציבור, הנגשת המידע והתנהלות ממשלתית. אנחנו מעמידים תמונת המהווה תמריץ עבור המשרדים השונים לייעל את תפקודם השוטף.

EZGOV

כיצד נראה סדר היום של הממשלה? אילו החלטות היא מקבלת בכל שבוע?

EZ-GOV מנגיש את הנגשה המידע בכל הנוגע לעבודת הממשלה על ידי מתן עדכונים שוטפים מישיבות הממשלה.

"תמונת מצב מדיניות"

ביצוע מחקר עומק על סוגיות ליבה הנוגעות בחיי האזרחים כמו דיור, תעסוקה, בריאות ועוד, תוך הפקת תובנות וניתוחן.

המרכז להעצמת האזרח הוא עמותה א-מפלגתית שהוקמה בשנת 2003 ע"י יצחק פרויז נזריאן ז"ל ובתו הגב' דורה נזריאן וממומן ברובו ע"י משפחה זו באמצעות ארגון אמריקאי בשם ידידי המרכז הישראלי להעצמת האזרח.

הרשמה לניוזלטר