תכנית לאומית לצמצום העישון ונזקיו

מה הוחלט?

בשנת 2011 הגישה לממשלה הוועדה ציבורית למניעת העישון ונזקיו את מסקנותיה. התכנית הלאומית לצמצום העישון ונזקיו, עברה במסגרת הממשלה ה-32 בתאריך 29.5.2011. ההחלטה כוללת את הקמתה של יחידה למאבק בעישון בתוך משרד הבריאות שתוביל את יישום התכנית. כמו כן, נקבע כי יופצו תזכירי חוק לעישון במקומות ציבוריים והגבלת הפרסומות. על שר האוצר הוטל להגיש המלצות בנוגע לבתי ספר נקיים מעישון. בנוסף, הוחלט כי יקום צוות בין-משרדי של המשרד להגנת הסביבה עם משרד למדיניות המיסוי של מוצרי הטבק, ושר החינוך נדרש לקבוע תכנית ניסיונית עם משרד הבריאות למען גיבוש תכנית להקטנת הנזקים של בדלי הסיגריות.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון לדצמבר 2017, החלטת הממשלה יושמה באופן חלקי ביותר. אמנם גדל המס על טבק באופן הדרגתי והופעלה תוכנית פילוט בבתי ספר ברחבי הארץ, אך תזכיר החוק שהופץ בנושא צמצום העישון במקומות ציבוריים לא הבשיל לכדי חקיקה. החלק המשמעותי בתוכנית, שהיה אמור להביא לגיבוש מדיניות, ביצוע תוכניות, בקרה ואכיפה, לא מומש, שכן לא הוקמה יחידה לצמצום העישון ונזקיו במשרד הבריאות. היחידה, היתה אמורה למנות 30 עובדים, בפועל, ישנם שני עובדים בלבד במשרד הבריאות שעוסקים בנושא.

רק החודש עברו תיקוני החקיקה להגבלת פרסומות והשיווק של מוציר טבק. 

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
צימצום העישון ונזקיו
הממשלה ה-32
התקבל ביום  
29/05/2011
החלטה 3247
משרדים אחראיים:
משרד הבריאות
משרד החינוך
משרד להגנת הסביבה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
קביעת תכנית ניסויית לבתי ספר נקיים מעישון
תמונת מצב עדכנית
יושמה תכנית ניסויית בשנים 2013-2014, ולאחר מכן אומצה מדיניות של בתי ספר נקיים מעישון דרך צו של שר החינוך בסוף 2015
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
הגשת המלצות בנוגע למדיניות המיסוי של מוצרי הטבק
תמונת מצב עדכנית
מדיניות המיסוי שונתה בשנת 2012 כך ששיעורי המס הועלו באופן הדרגתי
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
הפצת תזכיר חוק להגבלת הפרסום והשיווק של מוצרי טבק
תמונת מצב עדכנית
תזכיר החוק הופץ בשנת 2011. רק בדצמבר 2017, עבר החוק בקריאה ראשונה בכנסת.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
4
מרכיב ההחלטה
הפצת תזכיר חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים
תמונת מצב עדכנית
בשנת 2012 אישרה ועדת הבריאות צו של שר הבריאות שמרחיב את ההגבלות על עישון במקומות ציבוריים ותזכיר החוק הופץ בשנת 2013 אך הליך החקיקה לא הושלם. בשנת 2014 נכנסה הגבלה בחוק על עישון באצטדיונים.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
5
מרכיב ההחלטה
הקמת יחידה למאבק בעישון במשרד הבריאות בת 30 עובדים שתעסוק במחקר ואיסוף נתונים, תכנון מדיניות, אכיפה ובפיקוח
תמונת מצב עדכנית
לא הוקמה יחידה מרכזית במשרד הבריאות. הטיפול בנושא מופקד בידי שני עובדים בלבד
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר