עקרונות לעדכון וחידוש החקיקה בתחום השירות הציבורי בישראל

תאריך פרסום:
21/09/2023
הגנת הסביבה
הון, פיננסים וביטוח
34 %
demo text

בדוח זה נספק סקירה מקיפה של היבטים שונים הקשורים לחוק שירות ציבורי מודרני. סקירה של החשיבות הכללית של מערכת חוקית לניהול הציבורי, הצגת שורה של עקרונות רלוונטיים לחוק שירות ציבורי, כגון עקרונות כלליים למנהל הציבור, עקרונות לחוק מנהלי, סטנדרטים לשירות הציבורי ועקרונות לרפורמה מוצלחת.

בחלקו השני של הדוח  ביצענו השוואה של מספר היבטים בחוקי שירות ציבורי בארבע מדינות: בריטניה, אוסטרליה, קנדה וניו־ זילנד. ההיבטים הנדונים רלוונטיים מאוד לשיח סביב החוק בישראל והם כוללים: ערכי שירות וקוד התנהלות, יחסים בין שרים לשירות הציבורי, תפקיד הנציבות ומינויים פוליטיים.

החלק השלישי של הדוח מציג ניתוח ברזולוציה גבוהה יחסית של שני חוקי שירות ציבורי מן העשורים האחרונים: החוק האוסטרלי משנת 1999והחוק הבריטי משנת 2010.

במבט כולל, המסמך מספק ידע תומך חשוב לתהליך גיבוש חוק שירות ציבורי מודרני למדינת ישראל, ומסייע להבין את החשיבות והמטרות של חוק שירות ציבורי.  כמו כן מציג מגוון רחב של עקרונות ומודלים שניתן להתבסס עליהם בעת גיבוש החוק.

להלן מספר מסקנות עיקריות שניתן להסיק:

  • חוק שירות ציבורי מודרני צריך להגדיר את ערכי השירות הציבורי, את קוד ההתנהגות של עובדי השירות הציבורי ואת היחסים בין השירות הציבורי לממשלה.
  • חוק שירות ציבורי מודרני צריך לקבוע מנגנונים יעילים לניהול השירות הציבורי, כגון תפקיד הנציבות לשירות המדינה.
  • חוק שירות ציבורי מודרני צריך להבטיח את מקצועיותו ואת יעילותו של השירות הציבורי.

להלן מספר המלצות ליישום המסקנות

  • להקים ועדה ציבורית שתבחן את הנושא של חוק שירות ציבורי מודרני בישראל. הוועדה תכלול נציגים מממשלה, מהשירות הציבורי, מהאקדמיה ומהמגזר השלישי.
  • להקים פורום תמיכה לדיון בחוק שירות ציבורי מודרני בישראל. הפורום יכלול ארגונים חברתיים, ארגונים עסקיים וארגונים ממשלתיים.
  • להעלות את המודעות הציבורית לנושא של חוק שירות ציבורי מודרני בישראל. ניתן לעשות זאת באמצעות קמפיינים תקשורתיים, הרצאות ואירועים ציבוריים.

הצעדים הללו יסייעו לפתח חוק שירות ציבורי מודרני בישראל שיהיה יעיל ומקצועי, ואשר יספק שירות ציבורי איכותי לאזרחים.