מקרו- תמונת מצב מדיניות

תוכנית 'המוניטור' של 'המרכז להעצמת האזרח' מבצעת מעקב וניטור אחר יישום של החלטות ממשלה וחוקי כנסת והנגשתם לציבור. בתום חמש שנות הפעילות הראשונות של הפרויקט, בחרנו לקיים ניתוח ועיבוד של המידע המצטבר מ־ 100 דוחות יישום (שמונה חוקים ו־ 92 החלטות ממשלה), לכדי מחקר כמותי המאפשר ראיית מקרו על  יכולת הממשלה ליישם את החלטותיה והתחייבויותיה לציבור.

המלצות הדוח

המלצות הדוח נוגעות לשלושה תחומים:
תכנון מדיניות, תכנון שותפויות ותכנון שיטות וארגון העבודה. בכל אחד מהתחומים ניתן למצוא שלוש המלצות, ובנוסף להן המלצה משותפת:

אין להניח שיישום מדיניות מתרחש רק מכוח ההחלטה אלא יש להעניק לתהליך תשומת לב ניהולית.

המסמך מציג את הרקע למחקר, תהליך העבודה והמתדולוגיה, הממצאים, הדיון, הסיכום והמלצות הצוות. בנוסף, מפורטים המאפשרים והחסמים השונים.

קידוד וניתוח: אביב מלין, עטר ידין
ניתוח סטטיסטי: אייל בן־דו"ר כהן
כתיבת הדוח: עדי שחר, עטר ידין
עריכה והנחיה: אוריה גפן, עינת קורן ומיכל ש. צדוק
עריכה והוצאה לאור: גל דיבון, שקד אליהו וחני שניידר
המרכז להעצמת האזרח

הרשמה לניוזלטר