מהו מוניטור?

"המוניטור" הינו מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. המוניטור נועד לייצר תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית אודות הליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי. מטרתו של המוניטור היא לסייע בטיוב תהליכי ביצוע מדיניות באמצעות מעקב ובקרה אזרחית, ולהעמיד כלי עבודה אפקטיבי לשיפור ביצועים, הן עבור מקבלי החלטות והן עבור הדרגים המבצעים. עוד משמש המוניטור כפלטפורמה להגברת העיסוק הציבורי, התקשורתי והפוליטי בהיבטי הביצוע של החלטות ציבוריות, ולחיזוק היכולות והמעורבות האזרחית של ארגונים, קבוצות ופרטים בחברה הישראלית.

לפרטים נוספים אודות פרויקט המוניטור, לחץ כאן

מס׳ תוצאות
149
תכנית לאומית להגדלת כוח אדם מיומן לתעשיית ההיי-טק
תאריך פרסום
28/01/2021

תכנית לאומית להגדלת כוח אדם מיומן לתעשיית ההיי-טק

הממשלה ה-34
החלטה 2292
מיושם חלקית
תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב
תאריך פרסום
23/11/2020

תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב

הממשלה ה-34
החלטה 2397
מיושם חלקית
תכנית הסיעוד הלאומית
תאריך פרסום
23/11/2020

תכנית הסיעוד הלאומית

הממשלה ה-34
החלטה 3379
יושם
יישום המלצות הצוות הבין-משרדי לצמצום צריכת הזנות
תאריך פרסום
16/11/2020

יישום המלצות הצוות הבין-משרדי לצמצום צריכת הזנות

הממשלה ה-34
החלטה 4462
לא יושם
שיפור הסביבה העסקית לתעשייה
תאריך פרסום
02/11/2020

שיפור הסביבה העסקית לתעשייה

הממשלה ה-34
החלטה 4108
מיושם חלקית
הגברת בטיחות הפעלתם של אופניים עם מנוע עזר וקורקינט ממונע
תאריך פרסום
02/11/2020

הגברת בטיחות הפעלתם של אופניים עם מנוע עזר וקורקינט ממונע

הממשלה ה-34
החלטה 4188
מיושם חלקית
תכנית חירות לאומית לדיור ציבורי
תאריך פרסום
02/11/2020

תכנית חירות לאומית לדיור ציבורי

הממשלה ה-34
החלטה 4078
לא יושם
תכנית לאומית למאבק בסחר בבני אדם 2019 - 2024 ותיקון להחלטת ממשלה
תאריך פרסום
15/09/2020

תכנית לאומית למאבק בסחר בבני אדם 2019 - 2024 ותיקון להחלטת ממשלה

הממשלה ה-34
החלטה 4463
לא יושם
רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל
תאריך פרסום
14/09/2020

רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל

הממשלה ה-34
החלטה 3859
מיושם חלקית
יישום ההחלטה להקמת והפעלת 'תוכנית יתד'
תאריך פרסום
06/09/2020

יישום ההחלטה להקמת והפעלת 'תוכנית יתד'

הממשלה ה-34
החלטה 2014
מיושם חלקית
תכנית עיר ללא אלימות על בסיס החלטות ממשלה 4388, 4389, 4390 מדצמבר 2018
תאריך פרסום
30/08/2020

תכנית עיר ללא אלימות על בסיס החלטות ממשלה 4388, 4389, 4390 מדצמבר 2018

הממשלה ה-34
החלטה 4388 , 4389 , 4390
לא יושם