מהו מוניטור?

"המוניטור" הינו מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. המוניטור נועד לייצר תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית אודות הליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי. מטרתו של המוניטור היא לסייע בטיוב תהליכי ביצוע מדיניות באמצעות מעקב ובקרה אזרחית, ולהעמיד כלי עבודה אפקטיבי לשיפור ביצועים, הן עבור מקבלי החלטות והן עבור הדרגים המבצעים. עוד משמש המוניטור כפלטפורמה להגברת העיסוק הציבורי, התקשורתי והפוליטי בהיבטי הביצוע של החלטות ציבוריות, ולחיזוק היכולות והמעורבות האזרחית של ארגונים, קבוצות ופרטים בחברה הישראלית.

לפרטים נוספים אודות פרויקט המוניטור, לחץ כאן

מס׳ תוצאות
132
הטמעת שירותי מוקדי הקליטה ברשויות המקומיות
תאריך פרסום
04/06/2020

הטמעת שירותי מוקדי הקליטה ברשויות המקומיות

הממשלה ה-34
החלטה 4174
מיושם חלקית
שימור ומיפוי בתי עלמין יהודיים בתפוצות
תאריך פרסום
05/05/2020

שימור ומיפוי בתי עלמין יהודיים בתפוצות

הממשלה ה-34
החלטה 4529
לא יושם
הטבות לחיילי מילואים ובני משפחותיהם
תאריך פרסום
05/05/2020

הטבות לחיילי מילואים ובני משפחותיהם

הממשלה ה-34
החלטה 4097
מיושם חלקית
מערך הכשרות הממלכתי
תאריך פרסום
15/04/2020

מערך הכשרות הממלכתי

הממשלה ה-34
החלטה 3954
יושם
שיפור בהליכי בחינות ומכרזים לכוח אדם בשירות המדינה
תאריך פרסום
05/01/2020

שיפור בהליכי בחינות ומכרזים לכוח אדם בשירות המדינה

הממשלה ה-34
החלטה 3442
מיושם חלקית
תכנית ”עיר ללא אלימות”
תאריך פרסום
02/12/2019

תכנית ”עיר ללא אלימות”

הממשלה ה-34
החלטה 3756, 3757, 3758
יושם
שיפור העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור
תאריך פרסום
24/11/2019

שיפור העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור

הממשלה ה-34
החלטה 1933
מיושם חלקית
צמצום תאונות העבודה במשק
תאריך פרסום
24/11/2019

צמצום תאונות העבודה במשק

הממשלה ה-34
החלטה 3382
מיושם חלקית