חוק יסוד- שירות המדינה

יותר אחריות ציבורית ולכידות חברתית
תאריך פרסום:
19/09/2023
ללא קטגוריה

מרבית הבעיות שמאפיינות את המנהל הציבורי בישראל כמו גם את המכשולים המוצבים בדרכה של רפורמה יסודית נובעים מתפיסה לקויה של מושג האחריות הציבורית על היבטיה השונים, ואף היעדרה המוחלט של אחריות ציבורית בחלקים נרחבים של המערכת הפוליטית והמנהלית. יתר על כן, חלקים משמעותיים מהרפורמות היסודיות המוצעות, הינם למעשה יצירת כלים להגברת האחריות הציבורית ומכאן שראוי להתמקד במושג זה כנקודת מוצא להבראת המנהל הציבורי. ההנחה בבסיס מסמך זה היא כי מנהל ציבורי מרכזי או מקומי, המבצע את המדיניות לשביעות רצון האזרחים, מבטא אמון ציבורי גבוה באופן המקדם לכידות גבוהה של ציבור האזרחים וחוסן חברתי. באופן זה גם מדיניות כושלת לפתרון בעיה ציבורית, תתאפיין בתהליך למידה של השחקנים השונים, תהא מונחית שיקולים של הטווח הארוך שבבסיסן חיזוק מאפיינים של דמוקרטיה מהותית וקידום זכויות אדם