הקמת יחידות מטה ליישום מדיניות: מחקר מדיניות

תאריך פרסום:
21/09/2023
ללא קטגוריה

בשנת 2015 נערך מחקר ע"י גב' מורין חיו-חמו וד"ר מעוז רוזנטל עבור המרכז להעצמת האזרח על בעיות ביישום מדיניות ציבורית. המחקר מצא כי בעיות אלו נובעות מבעיית האחראי-סוכן, כלומר מהפער בין הדרג הפוליטי לדרג הביורוקרטי. הדרג הפוליטי אחראי על עיצוב המדיניות, אך הדרג הביורוקרטי אחראי על יישומה. פער זה עלול להוביל לכך שהמדיניות לא תיושם כמתוכנן, או שהיא תיושם בצורה חלקית או שגויה.

בחנו מודל של יחידות יישום כפתרון לבעיות אלו. יחידות אלו יהיו אחראיות על פיקוח על יישום המדיניות, וכן על איסוף מידע ותובנות לגבי התהליך. מידע זה יועבר לדרג הפוליטי, אשר יוכל להשתמש בו כדי לקבל החלטות מושכלות לגבי המשך יישום המדיניות.

המחקר מצא כי מודל יחידות היישום יכול להיות יעיל בפתרון בעיות ביישום מדיניות. המודל יכול לעזור למזער את הסטיות מרצון הדרג הפוליטי, ולשפר את התאמת המדיניות ליעדים שהדרג הפוליטי הציב.

 

את המלצות המחקר ניתן למצוא בדוח, הקמת יחידות יישום בכל משרדי הממשלה בישראל. יחידות אלו יהיו כפופות לשר ולהנהלת המשרד, אך גם ליחידה המרכזית ליישום מדיניות במשרד ראש הממשלה. חלוקה זו של סמכויות נועדה להבטיח כי יחידות היישום יהיו כפופות לסמכות פוליטית, אך גם יהיו כפופות לפיקוח של הדרג המרכזי בממשלה.

בנוסף, יחידות היישום יהיו מעורבות בכל שלבי המדיניות, החל מעיצוב המדיניות ועד הערכתה. מעורבות זו תאפשר ליחידות היישום להבין את המדיניות לעומק, ולסייע בפיתוח אסטרטגיות יישום אפקטיביות.

 

  • יתרונות:
    • יכול לעזור למזער את הסטיות מרצון הדרג הפוליטי.
    • יכול לשפר את התאמת המדיניות ליעדים שהדרג הפוליטי הציב.
    • המודל יכול לעזור לשפר את יעילות הממשלה, ולהבטיח כי המדיניות הציבורית תיושם כמתוכנן.

למידע נוסף מוזמנים לקרוא את הדוח המפורט