חברי המרכז בארה"ב

Founder:  Izak Parviz Nazarian

Dora Nazarian Kadisha – USA Varda Aaron – England
Aaron Katz – USA z’L Elie Alyeshmerni – USA
Dov Lautman – Israel   z”L Zvi Ben-Shalom — Switzerland
Steven Meadows – USA Stanley Black – USA
Professor David Menashri – Israel Phil Blazer – USA
Aharon Nathan — England Avi Davidi – USA
Benjamin Nazarian – USA Professor Gideon Doron – Israel   z”L
Manouchehr Omidvar – USA  z’L Gen. Shimon Erem – USA  z’L
Eli Sassouni – USA  z”L Irwin Field – USA
Shapour Sedaghat – USA John Fishel – USA
Isaac Shepher – USA Jona Goldrich – USA
Miri Shepher – USA Dori Goltsblat – USA
David Suissa – USA Sharona Justman – USA
Brian Weiner – USA

AFCECI Advisory Board

Beny Alagem
Dr. Ludmilla Bess
Stanley Black
Charles Boxenbaum
Rabbi Kenneth Chasen
Beverly Cohen
Ruth & Mike Davidov
Hon.  Jimmy Delshad
Sam Delug
Cyrus Elian
Albert Elkouby
Judy & Robert T. Flesh
Gery Lee Frye
Abner D. Goldstine
Stanley P. Gold
Neil Kadisha
Morton Klein
Katherine Merage
Mark Meyer
Yoav Peled
Marlene Post
Jeannine Sefton
Miri Shepher
Rabbi David Shofet
Rabbi Marc Schneier
Prof. Steven L. Spiegel
Laura Stein
David Suissa
Dr. Robert Wexler
Rabbi David Wolpe

AFCECI Board Of Directors

Gal Ben-Naim
Dora Nazarian Kadisha
Bijan Nahai
Benjamin Nazarian
Izak Parviz Nazarian
Soraya M. Nazarian
Naim Perry
Nora Chaouli Rakow
Brian Weiner

Members of Academia

Prof. Jonathan Adelman – University of Denver
Prof. Bruce Bueno de Mesquita – Stanford University
(Prof. Erwin Chemerinsky – Univ. of S. California (USC
Prof. Youssef Cohen – New York University
Prof. Stephen G. Hermes – University of New York
Prof. Kent Menzel – Harvard University
Prof. Jehuda Reinharz – Brandeis University
Prof. Itai Sened – Washington University in St. Louis
(Prof. Steven Spiegel – Univ. of CA Los Angeles (UCLA
Prof. Richard Walker – International Journal for Intelligence
Dr. Robert Wexler – American Jewish University (AJU) Los Angeles

הרשמה לניוזלטר