תכניות פנאי חברתיות המשלבות ילדים ונוער עם מוגבלות עם ילדים ונוער ללא מוגבלות

מה הוחלט?

החלטת ממשלה 4397 מיום 23.12.2018 היא החלטה ממוקדת ליצירת תכנית חברתיות הדוגלות בשילוב של ילדים ונוער עם וללא מוגבלות. ההחלטה כוללת פרסום מבחני תמיכה והקצאת תקציב עבור מוסדות המציעים פעילות זו וכן, קביעת קריטריונים שיציבו סטנדרט לפעילות.

 

מה קורה עם זה?

ההחלטה מיושמת באופן מלא (100%) כאשר שלושת הסעיפים בוצעו באופן מלא.

המאפשרים המרכזיים ליישום ההחלטה הם:

גורם מתכלל: משרד העבודה והרווחה מונה למתכלל של ההחלטה לאורך כל שלביה, החל מרמת פרסום מבחן התמיכה ועד ההקצאה הסופית למוסדות. ריכוז כוח היישום במקום אחד אפשר את יישום ההחלטה בלוחות הזמנים.

 

מנגנון ביצוע: ההחלטה מצביעה באופן מדויק על הדרך המקצועית בה היא צריכה להיות מבוצעת — מבחן תמיכה למוסדות המפעילים תוכניות פנאי חברתיות משלבות.

 

משאבים נדרשים: בהחלטה נקבעה הקצאה מדויקת של הסכום שבאחריות כל משרד ממשלה להעביר למשרד העבודה והרווחה בכל שנה, בשנים 2019 – 2021 עבור יישום ההחלטה.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
פרסום מבחני תמיכה והקצאת התקציב למוסדות המציעים פעילויות פנאי המשלבות עבור ילדים ובני נוער עם מוגבלות וללא מוגבלות
מרכיב ההחלטה
מבחן התמיכה פורסם וכן הוקצו התקציבים הנדרשים לשנת 2019
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
העברת תקציב בין־משרדית של 13.5 מיליון ש"ח לפעילויות מסוג זה בשנים 2019 – 2021
מרכיב ההחלטה
נכון לשנת 2019 , כל משרדי הממשלה העבירו את כל הכספים שנקבעו בהחלטת הממשלה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קביעת סטנדרטים מוגדרים מקצועיים לפעילויות הפנאי המדוברות
מרכיב ההחלטה
במבחני התמיכה עצמם, פורטו סטנדרטים מקצועיים לקיום הפעילות
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים