החלטת הממשלה ליישום המלצות הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה (דו"ח פלמור)

על בסיס החלטת הממשלה לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית — אימוץ המלצות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה

מה הוחלט?

בחודש פברואר 2016 הוחלט על הקמת צוות בין־משרדי למיגור הגזענות כנגד יוצאי אתיופיה בראשות מנכ"לית משרד המשפטים דאז, עו"ד אמי פלמור (להלן: "ועדת פלמור") במסגרת החלטת ממשלה 1107. ההחלטה כללה גם אישור של תכניות משרד הביטחון וצה"ל, משרד הכלכלה והתעשייה, נציבות שירות המדינה, השלמת תכנית המשרד לביטחון הפנים.

 

מסקנות דו"ח פלמור והמלצותיו אומצו במסגרת החלטת ממשלה מספר 1958.

 

בעקבות החלטת הממשלה הוקמה היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים (להלן: "היחידה"). המנהל שנבחר לעמוד בראש היחידה הוא עו"ד אווקה קובי זנה. החלטה 1958 קובעת כי ליחידה יהיו התפקידים הבאים:

 

1) תיאום וסנכרון הפעילות הממשלתית למניעת גזענות ואפליה.
2) אחריות למעקב אחר יישום ההמלצות הדו"ח אשר אומצו  החלטת הממשלה.
3) קליטת תלונות בנושא גזענות, הפנייתן לטיפול של הגורמים הרלוונטיים ומעקב אחר הטיפול.
4) כתיבה ופרסום של דוח שנתי המפרט את פעילות היחידה ומשרדי הממשלה ביחס לטיפול בתלונות בגין גזענות ואפליה וצעדי מניעה ומדיניות אחרים שננקטו לשם קידום השוויון ומניעת אפליה.
5) בחינת הצורך בשינויי חקיקה הדרושים למניעת גזענות ואפליה והעלאת הצעות בנושא לפני שרת המשפטים.
6) ביצוע פעולות נוספות שעניינן תיאום המאבק בגזענות שיוטלו על־ידי הנהלת משרד המשפטים.
7) לפעול להכנה של רשימת מומחים, אנשי מקצוע, שחקנים, יוצרים ובעלי כישורים רלבנטיים אחרים מקרב יוצאי אתיופיה, שאפשר לפנות אליהם ולהיעזר בהם לגיוון המומחים המופיעים בתקשורת, באמצעות יצירת שיתוף פעולה עם גורמי מגזר שלישי.
8) הפקת שידורים יזומים, שיופצו מטעם הממשלה ואשר יקדמו מסרים מתאימים למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה.

מה קורה עם זה?

מדוח המוניטור עולה כי מתוך 60 הסעיפים האופרטיביים שנבחנו מהמלצות הדו"ח והחלטות הממשלה 1958 ו־ 2254 (53 המלצות מדוח פלמור ו־ 7 סעיפים נוספים מהחלטות הממשלה 1958 ו־ 2254):
27 (45%) יושמו באופן מלא, 19 (32%) יושמו באופן חלקי, ו־ 14 (23%) לא יושמו כלל.

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

הרשמה לניוזלטר