הקמת מרכז נתוני תעופה לצורך קבלת מידע אישי מחברות התעופה

על בסיס החלטת ממשלה 4864 מיום 9.2.202

מה הוחלט?

בספטמבר 2014 התקבלה החלטה מס' 2178 של מועצת הביטחון של האו"ם לפיה המדינות החברות באו"ם נקראו לחייב את חברות התעופה הפועלות בשטחן למסור נתוני API לרשויות הלאומיות המתאימות כחלק מהמאבק בתופעת הלוחמים הזרים.

בהמשך לכך, עברה החלטה נוספת בדצמבר 2017 במסגרתה נקבע כי מעבר לחיוב המדינות החברות להקים מערכת נתוני API , על המדינות לפתח יכולת לאסוף, לנתח ולעבד נתוני .PNR
בשונה מעשרות מדינות בעולם, מדינת ישראל אינה אוספת מידע על נוסעים זרים טרם יציאתם מארץ המוצא בדרכם לישראל.

היעדר המידע המקדים בידי מערך ביקורת הגבולות מונע את שיפור הבקרה על כניסתם ואת האפשרות של מדינת ישראל להתמודד עם איומים ביטחוניים, פליליים וכניסה של מהגרים לא חוקיים.


החלטה 4864 לעניין "הקמת מרכז נתוני תעופה לצורך קבלת מידע אישי מחברות התעופה על אודות נוסעים בטיסות הנכנסות, היוצאות או העוברות במדינת ישראל" התקבלה בפברואר 2020 בהמשך לעבודת מטה ממשלתית רחבה שנעשתה בנושא משנת 2015 .


ההחלטה כוללת הקמת צוות בין משרדי ומנהלת הקמה זמנית אשר יובילו את הקמת מרכז נתוני התעופה אשר יהיה אחראי על איסוף, אחסון ושימוש במידע מחברות התעופה. 

מה קורה עם זה?

דוח מעקב זה בוחן את אופן יישום סעיפי ההחלטה בחלוף כשנה וחצי מקבלתה. מניתוח ממצאי המעקב עולה כי עד כה ההחלטה יושמה באופן חלקי בלבד. כך מתוך 6 סעיפים מרכזיים אשר יועדו לביצוע, 2 סעיפים יושמו באופן מלא (33%), 3 סעיפים לא יושמו (50%) וסעיף אחד יושם באופן חלקי בלבד (17%).

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

הרשמה לניוזלטר