מה הוחלט?

באוגוסט 2021 התקבלה בממשלה החלטה מספר 226 בנושא "התכנית לגמישות הניהולית במערכת החינוך". מתוך מטרה להביא את מערכת החינוך בישראל להיות מערכת מובילה ויעילה, המקדמת את כל תלמידיה באופן מותאם לצורכיהם באמצעות גמישות ניהולית פדגוגית של סגל ההוראה. התוכנית מימשה לראשונה את הרעיון של העברת סמכויות מהשלטון המרכזי לבתי הספר, בנוסף לתקציב שיאפשר את מימוש הסמכויות.

הדו"ח עוקב אחר יישום סעיפי החלטה 226 במטרה לתאר תמונת ביצוע עדכנית ומפורטת לשנת 2023

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

מתוך 15 סעיפים אופרטיביים אחריהם עקבנו בדו"ח, 8 יושמו בצורה מלאה (54%) ו־7 יושמו בצורה חלקית (46%). החלטה 226 נכתבה בצורה ברורה ותכליתית, אך גם מקיפה ונתנה מענה למירב הנושאים הנדרשים, בדגש על מקורות תקציב עבור מימוש התוכנית, לוח הזמנים שלה, מנגנון דיווח ובקרה ועוד. עם זאת, ככל הנראה, לאור הרצון לממש את התוכנית במהירות, בפועל הושמטו מספר אלמנטים משמעותיים; בדגש על הדיפרנציאליות בסמכויות בין המנהלים בבתי הספר השונים כמו גם ליווי דיפרנציאלי הדוק והגדרת יעדים מדידים עבור התוכנית, ומערך בדיקה אשר יבדקו את מידת הצלחת התוכנית במימוש אוטונומיה בית ספרית והשפעתה על התלמידים ועל סגל ההוראה.

הדוח מוביל למסקנה כי מומלץ להמשיך בצעדים שיגבירו את האוטונומיה הבית ספרית. בראשם, המשך הטמעת תוכנית גפ"ן בדגש על הרחבת סמכויות המנהלים, וצמצום מערך הדיווח והבקרה על בתי הספר במסגרת תוכנית גפ"ן, על מנת להפחית מהבירוקרטיה הרבה עימה המוסדות נאלצים להתמודד ולשדר אמון כלפיי מוסדות הלימוד.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
מעקב אחר מימוש תוכנית גמישות פדגוגית ניהולית (גפ”ן)
הממשלה ה-36
התקבל ביום  
08/01/2021
החלטה 226
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד החינוך
משרד הפנים

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר